Fem måneders fengsel i au pair-saken

Et ektepar fra Oslo vestkant er i Oslo tingrett dømt til fem måneders ubetinget fengsel i den såkalte au pair-saken. Dommen blir anket, varsler forsvareren.

ANKES: Dommen mot et ektepar fra Oslo i den såkalte au pair-saken vil bli anket, varsler ekteparets forsvarer Svein Holden. Ekteparet er dømt til fem måneders ubetinget fengsel for ulovlig å ha hatt to au pairer. Vegard Wivestad Grøtt / Scanpix

NTB

I tillegg er ekteparet dømt til å betale 34.200 kroner i erstatning til en av au pairene. Videre mener domstolen at 372.000 kroner skal inndras fra familien til staten på grunn av fordelen de oppnådde ved å ha to au pairer.

Like etter at dommen ble kjent, kunngjorde forsvareren til ekteparet Horn, Svein Holden, at den vil bli anket

- Vi er overrasket over denne dommen, og vi reagerer på straffeutmålingen, sier Holden.