- Alkohol viktigste årsak til psykisk utviklingshemming

De siste 15 årene er mellom tre og fire tusen barn i Norge født med hjerneskader grunnet mors alkoholbruk i svangerskapet. - Dette er ikke skremselspropaganda, sier ekspertene, som kun har en anbefaling: - Totalavhold.

  • Krister Hoaas
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 18 år gammel

«Forbruk av alkohol selv i moderat mengde kan medføre en betydelig økt risiko for skader på fosteret». Det slår leger og psykologer ved barneklinikken på Haukeland universitetssykehus fast i en artikkel som publiseres i Tidsskrift for Den norske lægeforening i dag.

— Alkoholskader er den eneste årsaken til mental retardasjon vi kan gjøre noe med, sier overlege og barnenevrolog Liv Marie Lægreid.

— Det er trolig den viktigste årsaken til psykisk utviklingshemming, supplerer spesialpsykolog Sissel Bruarøy.

Ikke skremselspropaganda

Hvor mange barn som faktisk får alkoholskader hvert år i Norge er vanskelig å anslå presist.

— Vi tror at det kan dreie seg om mellom tre og fire tusen barn de siste 15 årene. Og det er et lavt estimat, mener spesialpsykolog Bruarøy.

— Er ikke dette overdrevet? Mange vil oppfatte det som skremselspropaganda?

— Nei, det er det ikke. Vi opplever at vi går ut med nøktern informasjon om reelle forhold. Fordi vi ikke vet hvor lite alkohol som skal til for å forårsake skade, anbefaler vi totalavhold, sier Liv Marie Lægreid.

— Det er så lite som skal til for å påføre barna en livslang og alvorlig skade. Flere av mødrene har sagt til meg «hadde jeg bare visst», sier Bruarøy.

Farligere enn narkotika

I motsetning til det mange tror, er alkohol faktisk farligere for fosteret enn narkotiske stoffer.

— Det vet man med sikkerhet, sier Lægreid. - Alkohol påvirker hjernecellene og går inn i stoffskiftet i selve cellen, slik at det skader nervecellenes funksjoner.

Tidlig i svangerskapet kan alkoholbruk gjerne gi misdannelser, øyeskader og liknende. Det avhenger av hjernens utviklingsstadium. I den andre og tredje fasen av svangerskapet er det organiseringen av hjernen som pågår. Da gir skadene utslag i funksjonsfeil hos barna med atferdsproblemer, dårlig impulskontroll, konsentrasjonsvansker og liknende som resultat.

— Dette minner jo om ADHD. Er det en del barn med den diagnosen som egentlig har alkoholskader?

— Ja, tror både Lægreid og Bruarøy.

— Men alkoholskader er bare en mulig årsak til ADHD.

Føtale alkoholskader er en årsaksdiagnose som gir sammenfallende symptomer med ADHD.

— Vi kan altså behandle symptomene, men ikke årsaken, sier Bruarøy.

FAS og FAE

Det skilles mellom flere typer alkoholskader, men de viktigste er FAS (føtalt alkoholsyndrom) og FAE (føtal alkoholeffekt). FAS er som oftest knyttet til sterkt og langvarig alkoholmisbruk. FAE derimot, kan ramme langt bredere.

— Det er påvist FAE når mor bare har tatt seg et glass i ny og ne, sier Liv Marie Lægreid.

Et av problemene er at mødrene har drukket før de vet at de er gravide. Ofte oppdages det ikke før flere uker ut i svangerskapet, og hvis den gravide kvinnen har hatt noen fyllekuler, kan det resultere i at barnet påføres både FAS og FAE.

— Derfor må graviditeten planlegges. Allerede når en kvinne slutter med prevensjon og vet at hun kan bli gravid, bør hun slutte å drikke alkohol, lyder rådet fra Lægreid.

Nye retningslinjer

Til våren er det ventet nye retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet. Ekspertene ved barneklinikken håper at anbefalingen vil lyde på totalavhold fra alkohol. I dag er det ikke klart nok, mener de.

— Det forbauser meg at det fremdeles hersker så stor usikkerhet rundt dette, også blant helsepersonell, sier Sissel Bruarøy.

Publisert: