- Trusselen er noe redusert

Det sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.

Publisert Publisert

INGEN SIKTET: PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sier ingen er siktet i forbindelse med terrortrusselen. Foto: SKJERMDUMP NTB

— PST har mottatt svært mye relevant informasjon som gjør at grunnlaget vi har å vurdere ut fra er omfattende, sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.

Hun sier de har fått informasjon av høy kvalitet via kanaler nasjonalt og internasjonalt.

— Basert på det arbeidet som er gjort de siste dagene kan vi nå si at trusselen om et terrorangrep mot Norge er noe redusert. Vi jobber fortsattt for fullt med å avklare trusselen. Erfaring viser at situasjonen kan endre seg raskt, sier Bjørnland.

Beholder beredskapen

Hun sier det er svært sensitiv informasjon basert på ulik innhenting fra PST som ligger til grunn for vurderingen, og vil ikke gå inn på detaljer.

— Trusselbildet kan endre seg. Når det gjelder tiltakene er det politiet som tar seg av det.

Det er ingen endring i politiets beredskap, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

— Det betyr konkret at det er ingen endring i hva politiet viser fram, men vi går inn i en litt annen fase når vi nå skal vurdere hvordan vi skal tilpasse oss den nye trusselvurderingen, sa Humlegård.

Ingen siktet

PST-sjefen understreker at situasjonen ikke er avklart, og ber publikum fortsette å komme med tips.

Det er tidligere sagt at en gruppe fra Syria var på vei til Vesten for å gjennomføre et angrep.

— Vi er langt fra bastante med tanke på om det er en gruppe som har beveget seg i retning Norge, sier PST-sjefen nå.

Det er fortsatt en uavklart trussel, men pilen peker i riktig retning, sier hun. Bjørnland bekrefter at ingen er siktet i forbindelse med terrortrusselen.

Disse sakene har vi publisert tidligere i dag:

Publisert