Stadig flere kommuner sier ja til ekstra-flyktninger

Antallet ekstra kvoteflyktninger fra Syria som ønskes velkommen av norske kommuner, fortsetter å øke. Det samlede tallet for 2015 og neste år er nå 2.210.

Publisert: Publisert:
NTB

— Det er nok større vilje i kommunene til å bosette flere flyktninger en det enkelte har hevdet. Man skal ikke undervurdere solidariteten og dugnadsviljen i norske kommuner, sier Venstres Ola Elvestuen til NTB.

Den siste oversikten fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viste fredag ettermiddag at norske kommuner har sagt seg villige til å ta imot 1.240 ekstra flyktninger i år og 970 neste år.

— Det er rundt 252 kommuner som har svart klokken 12 i dag, skriver departementet.

— Det gjenstår å gjennomgå alle svarene, heter det videre.

Bosetting

Fristen kommunene fikk til å gi en tilbakemelding om bosetting var opprinnelig sist onsdag, men svarene fortsetter å komme inn til departementet. Mange kommuner har også bedt om å få utsatt frist til å svare.

Stortingsflertallet ønsker at Norge skal ta imot inntil 10.000 ekstra kvoteflyktninger fra Syria de neste to årene, men regjeringen stritter imot.

Partiene på Stortinget innledet 19. mai forhandlinger om antallet flyktninger og eventuelt andre, norske tiltak for å avhjelpe den desperate situasjonen for millioner av mennesker som er drevet på flukt av borgerkrigen i Syria.

Utfordringen med å få bosatt flyktningene i norske kommuner står sentralt, og regjeringen har pekt på at over 5.000 flyktninger allerede venter på bosetting i Norge.

Frp og Høyre lokalt

Venstre er blant partiene som ønsker å ta imot 10.000 Syria-flyktninger de neste to årene. Partiet er godt fornøyd med at også kommuner hvor Høyre og Frp har makt, sier de er positive til å ta imot flere.

— Venstre er glad for at både Frp og Høyre lokalt viser langt større vilje til å ta imot flere flyktninger enn det man kan få inntrykk av, sier Elvestuen.

— At det borgerlig byrådet i Tromsø går lenger og vil ta imot flere enn myndighetene ber dem om, sier ganske mye om solidariteten og dugnadsviljen, sier han.

Torsdag slo kommunenes interesseorganisasjon KS fast at norske kommuner kan bosette 3.500 nye flyktninger før året er omme, men at det kommer til å koste rundt 400 millioner kroner.

Forhandlingene i Stortinget fortsetter neste uke, trolig onsdag ettermiddag eller senest torsdag. (©NTB)

Publisert: