Arnstad fortsetter som parlamentarisk leder – Bjørke inn i presidentskapet

Senterpartiet fikk nesten doblet stortingsgruppen sin i årets valg, og har nå fått på plass personkabalen. Nils Bjørke går inn i Stortingets presidentskap.

Publisert Publisert

ARNSTAD LEDER: Stortingsgruppen til Senterpartiet ble konstituert mandag. Per Olaf Lundteigen i samtale med Marit Arnstad. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

  • NTB

– Jeg må si at det var uventet at en ny representant skulle få et slikt verv, men jeg regner med at det vil bli mange med lang erfaring i presidentkollegiet. Jeg har mye organisasjonserfaring som jeg kan ta med meg inn i dette arbeidet. Kanskje kan jeg også som ny på Stortinget se med nye øyne på hvordan man organiserer og drifter Stortinget, sier Bjørke.

Dette blir første gang på flere stortingsperioder at Senterpartiet får et medlem i presidentskapet. Bjørke, som representerer Sp i Hordaland, var tidligere leder av Norges Bondelag. Han blir også medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I møtet i partiets stortingsgruppe mandag ble det også klart at Marit Arnstad fortsetter som parlamentarisk leder, med Kjersti Toppe som nestleder. Partiet har nå 19 representanter på Stortinget, ni flere enn forrige periode.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik får plass i finanskomiteen, mens Liv Signe Navarsete fortsetter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Per Olaf Lundteigen forlater kontroll- og konstitusjonskomiteen, men fortsetter i arbeids- og sosialkomiteen. Han erstattes altså av Nils Bjørke.

Geir Pollestad fortsetter i næringskomiteen, og får selskap av Geir Iversen. Videre er komitéfordelingen: Ole André Myhrvold og Sandra Borch (energi- og miljø), Åslaug Sem-Jacobsen (familie- og kultur), Kjersti Toppe (helse- og omsorg), Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl (justis), Marit Arnstad og Marit Strand (kirke-, utdanning og forskning), Heidi Greni og Willfred Nordlund (kommunal) og Ivar Odnes og Siv Mossleth (transport- og kommunikasjon).

Publisert