Én av fire vil utvide abortgrensen

Bare én av fire nordmenn støtter forslaget om å utvide retten til selvbestemt abort til 16. svangerskapsuke. - Jeg er ikke overrasket. Dette er en ny diskusjon for mange, sier Karita Bekkemellem Orheim (Ap).

Mens 25 prosent ønsker å utvide abortgrensen, ønsker 61 prosent å beholde dagens grense på 12 uker. Det viser en landsomfattende opinionsundersøkelse Norsk Respons AS har utført for Bergens Tidende.

Sist helg sa SV-landsmøtet ja til å utvide grensen til 16. svangerskapsuke. I morgen skal Arbeiderpartiet ta stilling til det følsomme spørsmålet.

Restriktive på Vestlandet

Etter dagens ordning har norske kvinner rett til selvbestemt abort frem til 12. svangerskapsuke. Aborter mellom 12. og 16. svangerskapsuke må behandles av en nemnd, og undersøkelser har vist at nemndene på Sør— og Vestlandet er langt mer restriktive enn i sentrale østlandsområder.

— Vi vil ha en gjennomgang av hele nemndssystemet. Ingen ønsker at kvinner skal bli forskjellsbehandlet på denne måten, sier Karita Bekkemellem Orheim til Bergens Tidende. Den tidligere barne- og familieministeren er leder av Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, som går inn for å sikre kvinner selvbestemt abort frem til 16. svangerskapsuke.

— Når man ser på fakta, er jeg sikker på at vi vil få gjennomslag for dette på sikt, sier Bekkemellem Orheim.

Så langt tyder signaler fra Ap-landsmøtet på at kvinnebevegelsen trolig ikke vil få gjennomslag for sitt syn i denne omgang.

Flertall for dagens ordning

BTs landsomfattende meningsmåling viser at 33 prosent av partiets velgere støtter en utvidet abortgrense, mens 55 prosent vil beholde dagens ordning.

Også i SV, som nå har programfestet 16 ukers-grensen, er det flere motstandere enn tilhengere av en mer liberal abortlov. 56 prosent av partiets sympatisører mener grensen bør være som i dag, mens 35 prosent støtter en utvidelse.

I Høyre og Frp er hver fjerde velger positiv til en utvidelse inntil 16 uker.

Ikke uventet er motstanden størst i KrF. Kun 5 prosent av partiets velgere ønsker å gi kvinner utvidet abort-rett. Godt over halvparten mener abortretten bør være som den er i dag, mens 34 prosent av KrF-velgerne mener dagens abortrettighet bør innskrenkes, eller fjernes helt.

Blant samtlige spurte, mener kun 8 prosent at dagens abortrettigheter bør innskrenkes eller fjernes helt. Det restriktive synspunktet har størst oppslutning blant de under 30 år (16 prosent).

Målingen viser også at:

  • Det er ingen store forskjeller mellom aldersgruppene, men det er lengst mellom tilhengere av 16 ukers-grense blant de over 60 år.
  • Flere menn (30 prosent) enn kvinner (21 prosent) ønsker utvidelse.
  • Det er færre tilhengere av utvidet rett til selvbestemt abort på Sørlandet og Vestlandet, og klart flest i Oslo og Akershus.