Norske leger føler seg misbrukt i skremmekampanje

Norge sprer desinformasjon om legehjelp til asylsøkere, mener Den norske legeforening. Det vil de ha seg frabedt.