110 omkom på norske veier i fjor - ingen av dem var barn

110 personer mistet livet i trafikkulykker i 2019. Det er to flere enn året før. Ingen barn under 16 år omkom i trafikken.

Publisert Publisert

SIKRING: Norske foreldre er blitt gode til å sikre barna sine i bil. For første gang i moderne tid omkom ingen barn i trafikkulykker i fjor. Gode barneseter får mye av æren. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

  • NTB

80 av de omkomne er menn. Ulykkene i desember i fjor, der 14 personer mistet livet mot bare seks året før, gjorde at dødstallene gikk opp i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

For første gang i moderne tid omkom ingen barn i trafikken.

– Ingen barn under 16 år omkom i 2019. I 1970 omkom 101 barn under 16 år i trafikken. Utviklingen har gått rette veien i mange år. Vi er flinke til å sikre våre barn i bil. Jeg skulle ønske vi er like flinke å sikre de voksne, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Våre analyser av dødsulykkene viser at 33 prosent av alle som omkom i en bil ikke har brukt sikkerhetsbelter. Mange av disse ville ha reddet livet om de hadde brukt sikkerhetsbelte, sier veidirektøren.

Nordland verst

Syv personer døde i trafikken i Hordaland i fjor, mot åtte året før. I Sogn og Fjordane døde fem personer, en nedgang på to fra året før.

Flest dødsulykker i 2019 har det vært i Nordland, som har gått fra fem dødsulykker i 2018 til 16 i 2019. Bak følger Akershus (14), Trøndelag (11) og Møre og Romsdal (10). Finnmark, Oslo og Aust-Agder hadde færrest dødsulykker med en ulykke i hvert fylke.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men fortsatt ser vi en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år, sier Hovland.

60 av dem som omkom satt i en personbil, 16 på motorsykkel, 14 var fotgjengere og seks var syklister.

NULL BARN: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen har oppsummert trafikksikkerhetsåret 2019 med foreløpige tall. For første gang i moderne tid har ikke barn under 16 år omkommet. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix

Sikrest i Europa

Antall drepte i trafikken har ligget mellom 106 og 110 de tre siste årene og vegdirektøren er alvorlig bekymret for at vi ikke får antall drepte i trafikken ytterligere ned. Det samme gjelder også for antall hardt skadde i trafikken, der utviklingen de siste årene bare har vist en svak positiv tendens.

I de fire siste årene er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet. Vi vil også i 2019 være blant de sikreste landene i Europa.

Tallet på omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 døde på norske veier. Dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, og over 1.900 ville ha mistet livet dersom vi hadde samme risiko som i 1970.

Publisert