Slik kan du prate med barna om julens alkoholforbruk

De aller fleste er enig om at julen er barnas høytid. Likevel er desember den måneden i året hvor det drikkes aller mest. Også sammen med barn.

EKSPONERES: - Julen er en høytid hvor man ofte er sammen med familie som man ellers ikke nødvendigvis ser så ofte. Dette betyr at det er større sjanse for at barn eksponeres for voksnes alkoholbruk, og at en slik eksponering også kan være litt ubehagelig for barna, sier psykolog Sonja Mellingen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Tall alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL har innhentet fra Vinmonopolet og Bryggeri— og drikkevareforeningen viser at i desember alene er det beregnet at omsetningstallet er på 2,7 millioner liter ren alkohol.

Fordelt på befolkningen vil det si enten 43,7 flaskeøl pr. person eller 7,2 flasker vin pr. person.

Ble julen mindre hyggelig?

I en fersk undersøkelse for AV-OG-TIL utført av Respons Analyse har de stilt følgende spørsmål til et representativt utvalg foreldre til barn under 18 år:

Har du opplevd:

  • At familiemedlemmer har drukket seg beruset i julen med barn til stede
  • At julen er blitt mindre hyggelig på grunn av andres alkoholbruk
  • At du har drukket mer enn du selv synes er greit når barna dine/barnet ditt har vært til stede

Totalt i befolkningen er det 17 prosent som svarer ja på første spørsmål, 14 prosent på det neste, mens ti prosent svarer at de selv har drukket mer enn de selv synes er greit når barna/barnet har vært til stede.

Kvinner svarer i noe større grad «ja» på spørsmål nummer to, menn i noe større grad «ja» på det siste spørsmålet.

Vare småbarnsforeldre

Tallene viser også en interessant topp i aldersgruppen 24-34 år. Her svarer 27 prosent at familiemedlemmer har drukket seg beruset i julen med barn til stede, 24 prosent at julen er blitt mindre hyggelig på grunn av andres alkoholbruk.

PRAT PÅ FORHÅND: - Folk må ta en prat om alkoholbruk på forhånd, før julen og juleselskapene begynner, sier daglig leder i AV-OG-TIL, Kari Randen.

— Har dere noen tanker om hvorfor det er sånn?- Selve undersøkelsen sier ikke noe eksakt om det. Men det man kan tenke seg, er at foreldre kan være ekstra vare for dette når barna er små, sier daglig leder i AV-OG-TIL, Kari Randen.

Mange i aldersgruppen 24 til 34 er typisk småbarnsforeldre. Kanskje har de fått det første barnet, de har ikke helt kjørt seg inn som familie, og man er ikke blitt enige om hvordan det skalvære i storfamilien rundt dette med alkoholkonsum med barn til stede.

— Det er rett i kjernen av hva vi er opptatt av, folk må ta en slik praten på forhånd, før julen og juleselskapene begynner, sier hun.

Kvinner på 50 + drikker mer

Et annet funn som kan gå i retning av å forklare at det er en merkbar større andel i aldersgruppen 24-34 år som svarer «ja» på disse spørsmålene, er fra NOVA— undersøkelsen NorLAG.

— Generelt vet vi at alkoholbruken blant eldre øker, og denne undersøkelsen viser at det er tre ganger så mange kvinner mellom 50 og 70 år som har et høyt alkoholforbruk sammenlignet med døtrene sine, sier Randen

Mandag ble en undersøkelse gjort av Sentio for P4 Nyhetene publisert. Den viser at 48,4 prosent av de spurte ikke synes det er greit å nyte alkohol foran barn i julen.

Samtidig svarer nesten like mange, 46,2 prosent, at de syns det er greit å drikke foran barn, mens 5,4 prosent svarer «vet ikke».

For hva gjør man med besteforeldre som drikker for mye? Kan de passe barnebarna?

Kan de passe barnebarna?

— Det føles litt umulig å si ifra, særlig til egne foreldre. For hva gjør man med besteforeldre som drikker for mye? Hvordan skal man gjøre det i julen? Enkelte uttrykker bekymring for om besteforeldrene er kapable til å passe barnebarna, de synes det er litt utrygt på grunn av alkoholbruken deres, sier Randen.

Psykologspesialist Sonja Mellingen tror at en førjulsprat om alkohol er veldig viktig.

— Julen er en høytid hvor man ofte er sammen med familie som man ellers ikke nødvendigvis ser så ofte. Dette betyrat det er større sjanse for at barneksponeres for voksnes alkoholbruk, og at en slik eksponering også kan være litt ubehagelig for barna, sier hun.

I mange storfamilier finnes det minst én voksen som har en annen alkoholkultur enn de øvrige, mener hun. Da kan det dukke opp situasjoner som bør forklares: «Hvorfor pratet og oppførte bestefar seg så rart etter julemiddagen?, «Hva var det som gjorde at onkel Morten sovnet?».

- Vi må tåle at ungene våre sier ting vi ikke blir begeistret for å høre

Mellingen har klinisk erfaring fra rusfeltet siden 2001, for tiden er hun i sluttfasen på en doktoravhandling om samliv og alkohol. Hun har utarbeidet fem punkter foreldre kan ta utgangspunkt i når de på forhånd, eller i etterkant av juleselskapet, snakker med barn om alkohol.

Det viktigste er: Ta barnet på alvor, ikke korriger deres opplevelser.

— Barn må ha retten til å skrape borti vanskelige spørsmål. Vi må tåle at ungene våre sier ting vi ikke blir begeistret for å høre. For å få barn til å dele: Still åpne spørsmål som hvordan de synes familien hadde det sammen, hent ut barnas opplevelser, du skal heller ikke påføre dem dine egne opplevelser eller din irritasjon.

Alkoholbruk trenger ikke bare være negativt

Mellingen mener at dersom foreldre etablerer en relasjon hvor det er naturlig å snakke om alkohol i «fredstid» før de er 12, så vil man også siden kunne dra veksler på en god relasjon idet barna kommer i utforskningsfasen.

VURDERE TO BEHOV: Hva hvis barnet spør de voksne om de kan la være å drikke alkohol? Psykolog Sonja Mellingen mener man da må vurdere sin egen foreldrefunksjon opp mot det individuelle ønske om å drikke.

Men er det sikkert at barn får med seg de voksnes alkoholbruk? - Ja, barn er sensitive for små variasjoner. Alkohol kan løse opp personligheten på en veldig karikert måte. Det handler også litt om hvordan barnet er vant til å se den voksne til vanlig. Det kan være fint å oppleve en far som til vanlig er tilkneppet og taus, som mer sprudlende. Alkoholbruk hos den voksne trenger ikke utelukkende være knyttet til ubehagelige opplevelser hos barnet, men alkohol har ofte uansett en slagside , sier Melingen.

MANGE FORTELLER: Flere har anonymt fortalt AV- OG-TIL om opplevelser knyttet til voksnes alkoholbruk og julen. Felles for dem, er at veldig mange følte de må ta på seg andre roller når foreldre drakk alkohol og det påvirket foreldrefungeringen deres.

Bør man forlate selskapet?

Psykolog Sonja Mellingen mener at hvis barnet spør om de voksne kan la være å drikke alkohol, så må man vurdere sin egen foreldrefunksjon opp mot det individuelle ønske om å drikke.

— Undersøk hva spørsmålet bunner i. Voksne skal bestemme mer enn barn, men man får gå i sitt lønnkammer og kjenne på verdiene sine, sier hun.

Hvor ødeleggende kan det være for et barn å ha erfaring med en litt for full voksen slektning i julen?

— Det kommer så veldig an på. Er det mange korrigerende gode erfaringer med den samme voksne fra andre anledninger, så er det ikke sikkert det får så store konsekvenser. Det kommer også mye an på hvordan en hendelse håndteres. Det er uheldig å legge lokk på den, men får man derimot en fin og åpen samtale om det som skjedde, er det av det gode.

— Og er man i en setting hvor barn er vitne til alkoholbruk som utarter, må foreldre vurdere om det er hensiktsmessig å forlate selskapet. Barnet vil oppleve det som trygt hvis det settes en grense, sier hun.

  • Sender du en mann inn for å kjøpe Coca-Cola, kommer han ut med en halvliter til seg selv. Hva skjer når damene sendes inn i butikken med samme oppdrag?Her får du svaretog kan også lese om hvor mye tid vi bruker i butikken og hvorfor vi ender opp med de samme varene foreldrene våre handlet.

Er du i julemodus? Her er flere saker som kan inspirere :

Les også

Hva er viktigst i en julepølse: Mye kjøtt, lite salt eller fettinnholdet?

— Det er som en vegg i julen faller ut!

Publisert: