Meyer ser frem til å gi sin versjon av SSB-striden til kontrollkomiteen

Avgått SSB-sjef Christine Meyer sier det er fint at det blir åpen høring på Stortinget om striden mellom henne og finansminister Siv Jensen (Frp).

Publisert Publisert

FORNØYD: Det er bra at kontroll- og konstitusjonskomiteen kan få høre begge parter, sier avgått SSB-sjef Christine Meyer om at det blir høring om SSB-konflikten. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

  • NTB

Versjonene av hva som skjedde i månedene og ukene før SSB-sjef Christine Meyer sluttet som sjef i Statistisk sentralbyrå, spriker så mye at konflikten mellom henne og finansminister Siv Jensen (Frp) nå blir tema i en åpen høring i regi av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Det er bra det blir høring, slik at begge parter blir hørt, sier Meyer til NTB.

– Jeg ser frem til å forklare meg, belyse viktigheten av SSBs uavhengighet og betydningen av støtte fra statsråden når det skal omstilles i offentlig sektor, utdyper hun.

HAR SVART: Finansminister Siv Jensen har i to omganger svart kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget på spørsmål om SSB-saken. Nå blir det høring om saken. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Innkaller flere

Jensen har i to omganger svart fyldig på spørsmål fra komiteen, men saken er likevel ikke godt nok belyst, mener en enstemmig kontrollkomité.

Finansministeren sier at hun vil svare på de spørsmålene komiteen måtte ha.

– Av hensyn til SSB ser jeg frem til at vi får avsluttet saken og skape den roen organisasjonen trenger, legger hun til.

Meyer håper at kontroll- og konstitusjonskomiteen også innkaller personer fra SSB som var sentrale i omstillingsprosessen. Navnene på hvem som blir kalt inn, blir tema når kontrollkomiteen møtes om en uke, men etter tirsdagens møte antydet flere av medlemmene at det ligger an til en bredt anlagt høring der både navngitte SSB-forskere og representanter fra LO og NHO vil bli innkalt.

– Vi rekker neppe å holde noen høring før over nyttår, konkluderer komiteens leder Dag Terje Andersen (Ap), som også er saksordfører.

Samfunnsinstitusjon

Andersen sier at saken koker ned til et spørsmål om statistikkbyråets troverdighet.

– Dette handler om hvordan finansministeren styrer en utrolig viktig samfunnsinstitusjon. Vi er alle avhengig av at de fakta vi får fra SSB er godt fundert og uavhengige. Ikke bare partene i lønnsoppgjørene, men hele samfunnet. Og da er det viktig å finne ut om SSB er blitt styrt på en ryddig måte fra departementet, sier han til NTB.

Komitélederen mener at det fortsatt er et åpent spørsmål om omstillingen i SSB under Meyers ledelse skjedde med eller uten velsignelse fra Finansdepartementet.

– Det spriker om hvorvidt Meyer, med rette eller urette, har følt at hun har hatt støtte for en relativt betydelig omstillingsprosess veldig langt ut i prosessen – for så å oppleve at bremsene blir satt på. Eller om det er slik Jensen beskriver det, at det har vært varslet bekymringer hele veien, sier Andersen.

Undersøke lovbrudd

SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, sier til NTB at spørsmålet er om Finansdepartementet har styrt SSB så detaljert at det bryter med statistikkloven.

– Dessuten er det jo et Stillehav i forskjell mellom de to versjonene som er kommet frem gjennom Jensens svar og Meyers brev og beretninger. Det betyr at det er en mulighet for at Stortinget kan ha blitt feilinformert gjennom prosessen, sier han.

Også Fremskrittspartiets representant i kontrollkomiteen, Mazyar Keshvari, stemte for høring.

– Vi har fått veldig mye dokumentasjon og beskrivelser av prosessen fra Finansdepartementet. Samtidig som vi har en motpart som ikke har lagt til grunn noen som helst dokumentasjon, men derimot kommet med personlige betraktninger, vist til private samtaler og så videre gjennom mediene. Da må vi få brakt realitetene på det rene gjennom en høring, sier han til NTB.

Eneste mulighet

Dag Terje Andersen forklarer at det bare er finansministeren komiteen kan sende brev med spørsmål til. Skal flere synspunkter og versjoner legges frem for kontrollkomiteen, må det gjøres i en høring.

Komiteens nestleder, Høyres Svein Harberg, er enig.

– Vi har jo bare hatt dialog med departementet. Meyer har sagt at hun gjerne kommer på en høring. Nå legger vi opp til det, sier han.

Harberg legger til at noe av kjernen i saken er balansegangen mellom SSBs faglige uavhengighet og departementets tilslutning eller ikke til omstillingsprosessen.

Publisert