To av tre Soria Moria-løfter ikke innfridd

Regjeringspartiene må møte velgerne neste år med en haug av brutte løfter på samvittigheten. To av tre Soria Moria-løfter er ikke innfridd.

Publisert: Publisert:
NTB

Opptellingen Adresseavisen har foretatt er ikke hyggelig lesning for den rød-grønne regjeringen.

I statsbudsjettet for 2009 er regjeringen riktignok nær ved å innfri et knippe tunge Soria Moria-løfter, men fortsatt er det langt frem på viktige områder som barnehage, skole, forskning og samferdsel.

Helse er den eneste kategorien i Adresseavisens oversikt hvor alle løftene er innfridd.

Målt i forhold til 2005, det siste året hvor Bondevik satt i regjering, er den totale andelen til samferdsel økt med fattige 0,1 prosentpoeng, selv om regjeringen skryter av en historisk satsing på området.

Løftet om flere lærere i skolen er en av grunnpilarene i Soria Moria-erklæringen, men status er at antall lærere i grunn— og videregående skole er KURSIV redusert.

Regjeringen bommer også på målene om full barnehagedekning og redusert makspris, til tross for massiv pengebruk. Selv om småbarnsfedre nå endelig får sine ekstrauker med permisjon, tas to av ukene tas fra mor. Dermed er løftet om å forlenge foreldrepermisjonen med fem uker brutt.

Publisert: