Dette er de vanligste feilene på norske biler

188.000 tonn salt bidrar til hyppige anmerkninger på EU-kontrollen.

BREMSER: Feil på bremsene var den klart hyppigste feilen som ble avdekket på EU-kontrollen i fjor.
  • Klikk.no
  • Martin Jansen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Feil på bremsene er det klart vanligste feilen på norske biler.Det viser tall fra EU-kontrolleni fjor.

Ifølge statistikk fra Vegdirektoratet ble det utført EU-kontroller(PKK, periodisk kjøretøykontroll) på i overkant av 1,2millioner personbiler i 2014. Det ble i disse kontrollene avdekket 622.000 feil påbremser.

— Dette betyr imidlertid ikke at det var mer enn 622.000kjøretøy som hadde feil på bremseanlegget, da en del av feilene varknyttet til samme kjøretøy, presiserer Leif Magne Halvorsen vedseksjon for tilsyn og kontroll i Statens Vegvesen.

Få får umiddelbart kjøreforbud

— Til tross for dette er tallene høye, men samtidig visertallene at ordningen med periodisk kontroll er nyttig fortrafikksikkerheten og at ordningen fungerer, uttaler Halvorsen.

GJENGANGER: Svakheter på bremsene er en gjenganger i EU-kontrollen.

— Svært få kjøretøyer har så alvorlige feil at de fårbruksforbud umiddelbart, men alle feilene i statistikken er likevelså pass alvorlige at de må utbedres snarest, sier HalvorsenTil sammenligning ble det i 2013 avdekket i underkant av 600.000feil på bremser på cirka 1,17 millioner kontroller.

Bortsett fra feil på bremsene var de vanligste feilene knyttettil aksler/fjærer/hjul og styring.

Koster noen tusen

Utbedring av bremsene kan gjøre et surt innhogg i en alleredetrang familieøkonomi.

Skifte av bremseklosser og -skiver koster gjerne 4000-5000 kroner, somdenne undersøkelsen som vi har gjennomført tidligereviser.

— Feil på bremsene er en gjenganger og det er to ting somutmerker seg; Rust påbremseskiver og kalipere bak, samt rust på bremseanleggene somfølge av veisalt og for lite renhold, sier Jan Ivar Engebretsen,kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I 2014 ble 188.000 tonn salt pøst ut på norske veier,ifølge Statens vegvesen.

Saltet bidrar til at bremsene ruster.

En av grunnene til rustproblemer på bremsene, er for lite bruk.Det kan kanskje høres rart ut, men det er en kjensgjerning atbremsene bak i mange tilfeller brukes så lite at skivene ruster.Bremseeffekten er nemlig klart størst foran. Kun 30 prosent avbremseeffekten tas ut bak.

Med relativtenkle grep kan du holde bremsene i stand ved å brukehøytrykkspyler.

Dette er de vanligste feilene avdekket på periodiskkjøretøykontroll, lette personbiler*

 20132014
Bremseanlegg499.947521.672
Aksler/fjærer/hjul334.363360.491
Lys/refleks/elektrisk215.438240.192
Styring85.03378.400
Miljø69.49378.144
Karosseri58.52676.944
Sikt26.10531.982
Annet utstyr12.37814.239

* Statistikken kan gi inntrykk av at det er flere kjøretøymed feil enn det som er tilfellet. Ett kjøretøy kan ha mange feil,slik at det ikke er samsvar mellom antall innrapporterte feil ogantall kjøretøy med feil.

Vet du hva som sjekkes på EU-kontrollen?

Dette betyr punktene på mangellappen etter EU-kontrollen:

Den periodiske kjøretøykontrollen — populært kalt EU-kontroll -består av en rekke kontrollpunkter lagt opp med karaktersystem somhar følgende forklaring:

-: = Kontrollpunktet er ikke aktuelt forvedkommende kjøretøy.

0: = Kontrollert og funnet i orden.

1: = Feil/mangel som må rettes, men som ikkehar betydning for om kjøretøyet kan godkjennes.

2: = Feil/mangel som vil føre til atregionvegkontoret ikke kan godkjenne kjøretøyet.

3: = Feil/mangel som vil føre til atregionvegkontoret ikke kan godkjenne kjøretøyet og som kan innebæreat det vedtas bruksforbud umiddelbart.

4: = På kontrolltidspunktet ikke mulig å målepå grunn av klimatiske forhold. Ved senere kontroll av kjøretøyetog hvis det klimamessig er mulig skal kontrollpunktet måles.

HJUL: Viktige kontrollpunkter i PKK er akslinger, for- og bakstilling, fjærer, mansjetter og belger, demping, hjul, hjullagre og felger.

Dersom det oppdages feil ved kjøretøyets identitet(understellsnummer eller kjennemerke), eller kjøretøyet er endretslik at det må fremstilles hos godkjenningsmyndigheten, skalkontrollorganet gjøre eieren oppmerksom på dette ved anmerkning påkontrollseddelen.

EU-kontrollen må ikke foretas på en av Statens vegvesenskontrollstasjoner. NAF gjennomfører EU-kontroller, og mangeverksteder er sertifisert til å foreta EU-kontroll. Men det er kunoppsatte punkter i kontrollveiledningen er avgjørende for bedømningav eventuelle mangler.

For eksempel skal vurdering av rustskader foretas i tråd medStatens vegvesens eksempelsamling for hvordan rustskader skalbedømmes.

Åtte kontrollområder

EU-kontrollen består, som statistikken viser, av åttekontrollområder:

1a) Bremseanlegg

Et omfattende punkt som omfatter punkter som pedalvandring,håndbrekk, bremsekraftforsterker, bremsevæske, tromler og skiver,bremserør og slanger.

1b) Bremsevirkning

Her sjekkes det kort og godt om bremsene virker, og om de virkeri henhold til krav.

2) Styring

Omfatter blant annet sjekk av ratt og dødgang, tannstang, servo,ledd og retningsstabilitet.

3) Sikt

Her sjekkes vinduer, vindusviskere og spyler og speil.

4) Lys/refleks/elektrisk

Omfatter alle typer lys, som fjernlys, nærlys og blinklys, samtvarsellamper for lys.

5)Aksler/Hjuloppheng/fjærer/støtdempere/hjul/dekk

Her sjekkes blant annet akslinger, for— og bakstilling, fjærer,mansjetter og belger, demping, hjul, hjullagre og felger.

6) Bærende konstruksjon/karosseri/påbygg

Dette omfatter elementer som ramme, dører, karmer, eksosrør ogseter.

7) Annet utstyr

Her sjekkes punkter som bilbelter, lås og varseltrekant.

8) Miljø

Området omfatter støy.

Les også:

Biltema-viskernegir mest for pengene

Hørt om BH forbilen?

Vondlukt i bilen?

Artikkelen er skrevet av klikk.no

Publisert: