Dårligere matte- og naturfagsresultater

AMBISJONER: - Vi må ha høyere ambisjoner enn å være i midtsjiktet blant OECD-landene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.PISA-undersøkelse viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. Håvard Bjelland

  • Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge. Det bekymrer meg sterkt. Resultatene er rett og slett ikke gode nok, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

OECDs nye PISA-undersøkelse viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile.

— Vi må ha høyere ambisjoner enn å være i midtsjiktet blant OECD-landene. Vi ligger litt over gjennomsnittet i lesing og litt under snittet i matematikk og naturfag. Dette er resultater vi ikke kan være fornøyd med, sier Røe Isaksen.

graf.png

Lærerløftet

OECD har tidligere pekt på at Norge kan gjøre mer for å øke kompetansen til lærerne slik at elevene lærer mer.

— Læreren er løsningen, men frem til nå har de ikke fått tilstrekkelig tilbud om og mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Jeg er overbevist om at lærerne ønsker seg mer faglig påfyll. Gode lærer skal få mulighet til å bli enda bedre med vårt lærerløft, sier kunnskapsministeren.

Les også

Forsker: PISA har endret det norske skolesystemet

Regjeringen styrker satsingen på etter— og videreutdanning for lærere, spesielt i matematikk og naturfag. I budsjettet for 2014 er det derfor satt av 310 millioner kroner mer til etter- og videreutdanning for lærerne.

På gjennomsnittet

Marit Kjærnsli ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, presenterte i dag hovedfunnene i PISA-undersøkelsen under en pressekonferanse i Oslo.

Hennes hovedfunn er følgende:

• Presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD

• Noe tilbakegang i matematikk

• Det er få elever på de høyeste prestasjonsnivåene

• Det er fortsatt store kjønnsforskjeller i lesing

• Elevene er mer positive til læringsmiljøet og

samhandlingen med lærerne

• Hjemmebakgrunn og hvilken skole du går på, betyr

mindre enn i de fleste andre land

Asiatiske land i toppen

De sør-koreanske elevene skårer høyest i matematikk blant OECD-landene. Deretter følger Japan og Sveits. Av de nordiske landene har Finland de beste resultatene fulgt av Danmark, Island, Norge og Sverige.

Utdanningsforbundet skulle gjerne sett at norske elever presterte bedre.

– Selv om resultatene for norske elever er relativt stabile over tid, skulle vi gjerne sett at flere elever presterte bedre og lærte mer. Noe av det aller mest grunnleggende som skal

til for å gjøre skolen bedre er at det faktisk er kvalifiserte lærere i alle klasserom, i alle skoletimene og i alle fag, sier nestleder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

- PISA ingen dom

Hovedbildet er at norske elever presterer på gjennomsnittet i OECD.

– Norges plassering på de internasjonale rangeringslistene har mindre betydning, og vi

må minne om at PISA ikke er en dom over norsk utdanning. PISA viser ikke hele bildet

av det elevene lærer og vi må huske på det brede samfunnsmandatet skolen har, sier

Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet.