Flere kan slippe fedrekvoten

Samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene inneholder en rekke unntak fra kravet om at far må ta ti uker av foreldrepermisjonen.