Slipper likevel ut klimagassene

Regjeringen mener det blir for dyrt å deponere CO2 som fanges ved testanlegget på Mongstad. Derfor vil klimagassen bli sluppet ut igjen.

Publisert:

OLE MATHISMOEN

Både i avtalen mellom regjeringen og Statoil— og i utslippstillatelsen fra Miljøverndepartementet - heter det at et testanlegg som skal fange 100.000 tonn CO2 i året, skal være i drift samtidig som gasskraftverket starter opp i 2010.

Men nå viser det seg at testanlegget ikke vil stå ferdig før i 2011. Og CO2-gassen som fanges blir ikke deponert og lagret.

Løsninger skrinlagt

Fullskala rensing av hele gasskraftverket på Mongstad skal først være i drift fra 2014. En av grunnene til at SV likevel sa ja, var at byggingen av testanlegget skulle skje samtidig med byggingen av selve kraftverket. Slik skulle infrastrukturen for CO2-deponering være på plass.

I dag besluttes det likevel formelt å utsette investeringsbeslutningen for testanlegget fra første til siste kvartal neste år.

Utredningen av pilotanlegget har tatt lengre tid og vist seg å være langt mer komplisert enn tidligere antatt. Kostnadsoverslaget for prosjekteringen er nå hevet fra 115 millioner kroner til 260 millioner kroner.

— Jeg skulle veldig gjerne sett at dette ble annerledes, men vi er svært opptatt av at prosjektet skal bli vellykket. Det er gitt høy prioritet av regjeringen og det er viktig at vi har fast grunnunder føttene. Derfor velger vi å bruke den tiden som trengs, sier olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp).

Hun forteller at det er brukt store ressurser på å få til en løsning for deponering av CO2, men at Regjeringen og StatoilHydro og de andre partnerne har bestemt seg for å skrinlegge alle løsningene.

- For dyrt

Blant annet er det vurdert en ordning med å transportere fanget CO2 med skip fra Mongstad til Snøhvit-feltet i Barentshavet hvor den kunne deponeres i reservoaret.

— Dette viste seg svært kostbart, nesten tre milliarder kroner de fire-fem årene før fullskala rensing på Mongstad er på plass. Dette er ikke kostnadsmessig forsvarlig. Vi kan gjøre mer godt miljøarbeid for så mye penger, sier Haga.

Det er også vurdert å frakte CO2 med skip til Sleipner, men også dette er svært dyrt i tillegg til at det er forbundet med risiko i forbindelse med lossing.

Den siste løsningen som ble vurdert er å forsere bygging av rørledningen som skal frakte CO2 fra Mongstad når fullskala rensing er på plass.

Haga sier også det ville blitt for dyrt, og legger til at myndighetene vil kjøpe kvoter for utslippene frem til hele Mongstad-rensingen er på plass.

Statsråden understreker at det som nå skjer ikke innebærer forsinkelser for fullskala rensing.

— Investeringsbeslutning der blir tatt i 2012 og det blir som planlagt oppstart i 2014, sier hun.

- Lettere å droppe

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, er misfornøyd:

— Regjeringens tidsplaner for rensing av gasskraftverk har sprukket kraftig flere ganger, vi frykter at dette til slutt også innebærer en utsettelse av hele renseanlegget på Mongstad. Det betyr at Norge vil få enda større vansker med en fremtidig klimaavtale og vår egen miljøtroverdighet.

Han får støtte fra Frederic Hauge i Bellona:

— Dette er helt uholdbart. For Bellona var formuleringen i avtalen om at CO2 fra testanlegget skulle deponeres helt avgjørende for at vi ga vår støtte til avtalen. Deponering fra testanlegget vil nemlig gjøre det nødvendig å ta de tunge investeringene på infrastruktur nå med en gang.

Hauge mener beslutningen kan sette hele prosjektet i fare.

— Kommer for eksempel Fremskrittspartiet til makten etter neste valg vil det være langt lettere for dem å droppe fullskala CO2-fangst, enn det vil være om infrastrukturen med rørledninger og det hele er på plass fra starten, sier han.

Aftenposten/Bergens Tidende

Publisert:

LAGRER IKKE CO2: CO2 som blir fanget av testanlegget ved Mongstad vil likevel ikke bli deponert. Olje- og energiminister Åslaug Haga sier det blir for dyrt, og i stedet vil gassen bli sluppet ut igjen. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON Foto: Silje Robinson