Reagerer på lang reisevei for barn på krisesenter

Krisesentersekretariatet reagerer på at dårlig geografisk dekning hever terskelen for å oppsøke et krisesenter.

Publisert Publisert
  • NTB

Kravet i krisesenterloven om god ivaretakelse av barn er ikke innfridd, mener sekretariatet.

I fjor bodde 1.452 barn på et krisesenter her i landet. Mange av dem måtte bryte med skole og barnehage på grunn av sikkerhet og lang reisevei. Den lengste reiseavstanden til et krisesenter var 380 kilometer.

– Dette er helt uakseptabelt. Alle barn i Norge har rett til å gå på skole og i barnehage. Mange bor flere timer i reisevei unna nærmeste senter, fordi kommunene kjøper krisesenterplasser i andre kommuner langt vekk. Det er ikke holdbart, sier sekretariatets leder Tove Smaadahl og viser til ny statistikk fra Bufdir.

Bruken av krisesentrene i fjor viser også en økning i bruken av dagtilbudet. Psykisk og fysisk vold og trusler var de vanligste årsakene til at dagbrukere og beboere oppsøkte tilbudene. Nesten alle hadde blitt utsatt for gjentatte overgrep. Flere av tilbudene opplevde kapasitetsutfordringer i 2018.

Krisesenterbrukere med barn levde lenger med overgrep før de søkte hjelp.

93 prosent hadde vært utsatt for gjentatte overgrep før oppholdet på krisesenteret. Ved opphold som endte med retur til voldsutøveren, var ønsket om å gi voldsutøveren en ny sjanse, avhengighet/press på grunn av barna og manglende oppholds status hovedårsakene til at beboerne dro tilbake.

Publisert