Spotpris til spottpris

Har du valgt spotpris på strømmen, kan du i dag glede deg over 30 prosent lavere strømpris enn de som har standard variabel pris. Men gleden blir kortvarig.

ØYULF HJERTENES

Ekstremværet fyller vannmagasinene på Vestlandet opp til nivåer langt over normalen. Det gjør at kraftprodusentene må produsere så mye turbiner og hjul kan holde for at vannet ikke skal renne mer over enn det allerede gjør.

Og høy produksjon presser prisene nedover. Mens spotprisene for én kWh på kraftbørsen Nordpool i går formiddag lå på 21,2 øre, raste prisen til 18,5 øre for dagen i dag, tirsdag.

Det er en nedgang på 12,7 prosent.

— Spot gir full uttelling

— Prisfallet er helt uvanlig stort, noe som uten tvil skyldes de store nedbørsmengdene på Vestlandet og andre steder i landet, sier analytiker Sigbjørn Seland i kraftanalyseselskapet Nena.

Prisnedgangen gjør at du i går kunne slippe unna med en pris pr. kWh på under 20 øre, om du har en spotprisavtale hvor påslaget er inntil 1,50 øre. Påslaget er mellomlegget som strømtilbyderen tar.

Til sammenlikning ligger den billigste standard variable prisen for uke 48 på 27,82 øre pr. kWh. Spotprisavtalen er i forhold 30 prosent billigere.

— Skal du få full uttelling for lavere priser må du ha spot med påslag, sier analytiker Sigbjørn Seland.

Han minner likevel om at den standard variable prisen også vil falle i takt med ekstremværet. Det betyr at prisforskjellene på lengre sikt vil være små.

Nesten likt på 12 måneder

Bruker du 20.000 kWh i året, har det hos Fjordkraft kun vært 20 kroner i samlet forskjell mellom det du må betale for spot og standard variabel pris de siste tolv månedene.

— Spotpris har så vidt vært dyrere, sier informasjonssjef Jeanne K. Tjomsland, som opplyser at en fjerdedel av selskapets kunder har spotrelaterte avtaler.

På tross av ekstremvær tyder mye på at strømprisene raskt vil stige igjen. Årsaken er at Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet, noe som betyr at vi må dele overskuddskraften vår med svensker, dansker og finner.

I tillegg er også kull, olje og gass viktige energikilder i de andre nordiske landene. Disse produsentene må kjøpe dyre CO2-kvoter for å få lov til å lage strøm. For en produsent av kullkraft innebærer dette 16 øre ekstra å betale for hver kWh som produseres.

Dyrere med fastpris

Analytiker Sigbjørn Seland sier markedets forventninger om høyere spotpris også er årsaken til at den billigste faste strømprisen for ett år ligger nærmere ti øre over den standard variable.

— En spotpris på 18,5 øre er en ganske unik situasjon, som er nødt til å bli kortvarig. Får vi vinterlige temperaturer, kan vi i løpet av et par uker havne i en situasjon hvor spotprisen kommer opp mot 30 øre, sier Seland.

Først når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger frem statistikken i neste uke får vi svar på hva gårsdagens ekstremvær fikk å si for fyllingsgraden i vannmagasinene i landet.

NVE opplyste i forrige uke at fyllingsgraden i magasinene var 90,2 prosent, 2,0 prosentpoeng over normalen for uken.