Anundsen åpner det norske fengslet i Nederland

Rundt 20 innsatte vil være på plass når justisminister Anders Anundsen (Frp) onsdag i neste uke åpner det omstridte Norgerhaven fengsel i Nederland.

Publisert Publisert

Et 20-talls norske fanger vil være på plass når «Norgerhaven Prison"offisielt åpnes 2. september i Veenhuizen i Nederland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Justisminister Anders Anundsen åpner 2. september «Norgerhaven Prison» i Veenhuizen i Nederland der norske myndigheter har kjøpt 242 fengselsplasser i tre år framover. Her er Anundsen i lufteområdet under et besøk i mars da avtalen ble undertegnet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

  • NTB

De første innsatte flys til Nederland 1. september. Fram til oktober vil det gå ukentlige charterfly med nye innsatte som skal sone sin straff i Nederland for å avhjelpe soningskøen i Norge.

Totalt skal fengslet ta imot 242 innsatte fra Norge som skal sone deler av sin straff i Nederland til en årlig pris av drøyt 220 millioner kroner. Løsningen har vært omstridt og er møtt med til dels hard kritikk, men fra 1. september er Norgerhaven en avdeling ved Ullersmo fengsel plassert nord i Nederland.

Les også: Leger kritiske til soning i Nederland

Justisminister Anders Anundsen åpner 2. september «Norgerhaven Prison» i Veenhuizen i Nederland der norske myndigheter har kjøpt 242 fengselsplasser i tre år framover. Her er Anundsen i lufteområdet under et besøk i mars da avtalen ble undertegnet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Pusset oppFengselet har stått delvis tomt i noen måneder, og kriminalomsorgen har benyttet anledningen til å pusse opp bygningsmassen.

— Selv om mye kunne vært brukt som det er, har mye blitt pusset opp. Det meste skal være ferdig til 1. september. I alle fall det som er viktig, men vi vil jobbe helt fram til siste dag, sier den norske fengselslederen Karl Hillesland som nå er på plass i Veenhuizen.

Bedre treningsrom

Karl Hillesland har vært på plass i to uker i det som han sier nå framstår som et «gjennomsnittlig» norsk fengsel.

— Treningsfasilitetene og veiledningen under treningen er nok bedre her enn i de fleste norske fengsler, sier han til NTB.

Han ser fram til å lede fengselet der nederlandske ansatte nå skal arbeide etter den norske straffegjennomføringsloven.

— De er bundet av sin nederlandske taushetsplikt som er tilnærmet lik den norske, sier Hillesland.

Les også: Vil bygge ut fengsel - får ikke svar

Felles grunnholdning

Soningen skal skje under norske vilkår. Etter et par uker i sin nye jobb ser Hillesland flere likheter enn forskjeller mellom nederlandsk og norsk kriminalomsorg.

— Noe av det viktigste jeg har sett er at grunnholdningene til de nederlandske medarbeiderne er tilnærmet lik de norske. Det er praktiske forskjeller, men systemene ligner i grunnholdningen til menneskeverd og hva formålet med straffegjennomføringen er. Det har gjort meg trygg på at det skal gå an å løse praktiske utfordringer, sier Hillesland.

Les også: Norske fanger kan bli tvangssendt til Nederland

Pusset opp

Norgerhaven er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og skal huse mannlige domfelte som ikke har permisjoner og som har en god tid igjen til de skal prøveløslates. I de midlertidige retningslinjene for straffegjennomføring i Nederland, går det fram at domfelte skal tilbakeføres til Norge minst to måneder før løslatelse.

Domfelte som har daglig omsorg for barn kan ikke overføres til Nederland. Det samme gjelder innsatte som har spesielle behov for helsetjenester og som har startet opplæring etter opplæringsloven.

Publisert