Eldreminister Sylvi Listhaug om sykehjemsvolden: – Omfanget er sjokkerende

Sylvi Listhaug (Frp) vil ta grep etter Aftenpostens avsløring om vold på sykehjem. – Vi har visst at dette skjer, men ante ikke at det var så utbredt.

Publisert:

SJOKKERT: – Takket være Aftenposten har vi nå fått kunnskap om dette, sier Sylvi Listhaug. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Jeg tar Aftenpostens avsløringer på alvor.

Vi møter eldre- og folkehelseministeren på kontoret i Helse- og omsorgsdepartementet. På forhånd har hun lest beskrivelsene av hvordan eldre hver dag utøver vold på norske sykehjem.

Aftenposten har gjennom flere måneder kartlagt 128.000 avviksmeldinger fra sykehjem over hele landet. Hvert tiende avvik i fjor handlet om vold, trusler og utagering. Både pleiere og andre eldre rammes.

Vil kartlegge omfanget

Sylvi Listhaug ber nå Helsedirektoratet umiddelbart kartlegge det reelle omfanget av vold og overgrep ved landets eldreinstitusjoner. Aftenposten har sett på de registrerte avvikene, men fagfolk mener det er underrapportering av vold og overgrep på sykehjem.

– Jeg vil rett og slett kartlegge hva som foregår der ute. Vi må gå inn og finne ut hva som er realiteten ved norske sykehjem. Det kan tenkes at omfanget er enda større enn det vi ser her, sier hun og legger til:

– Vi må finne ut hva vi kan gjøre for å trygge dem som jobber på sykehjem, men ikke minst sørge for at de som bor der og er avhengig av den hjelpen som gis, føler seg trygge.

Les også

Sykehjemsvolden: 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor. Aftenposten har fått innsyn i alle.

Statsråden erkjenner at det ikke finnes en oversikt over kvaliteten på de enkelte sykehjemmene i Norge. Den oversikten vil hun skaffe seg.

– Hvis antall avvik om vold brukes for å måle kvaliteten, kan det føre til at ansatte kvier seg for å melde avvik?

– Vi skal ikke lage slike oversikter for å lage et skremmebilde. Men det er viktig at man får kjennskap til hva som skjer.

Listhaug er langt mer kritisk til sykehjem som ikke melder et eneste avvik, enn til sykehjem som har flere.

– Målet er ikke å henge ut noen, men å få opp kvaliteten. Folk bor på sykehjem døgnet rundt. De er helt avhengig av hjelpen de får. Da er det så utrolig viktig at tilbudet er godt og trygt.

VOLD: Avviksmeldingene handler om alt fra klyping og lugging, trusler og stygge kommentarer til spark, slag og kvelertak. Foto: Christian Breidlid

– Må forberede oss på flere demente

Det skjer ikke vold overalt, hver dag. Noen sykehjem har ikke registrert vold i det hele tatt. Men det utøves fysisk eller psykisk vold på minst ett sykehjem i Norge hver eneste dag.

En del av forklaringen er at fire av fem beboere på norske sykehjem har hjernesykdommen demens. Det kan medføre endringer i personlighet og atferd.

– Vi vet at det fremover vil bli flere demente som følge av at vi lever lenger og blir flere eldre. Da vil det også bli flere utagerende på sykehjem. Vi må rigge oss til å håndtere det på en god måte, sier Listhaug, som vil ta med seg Aftenpostens avsløring inn i Regjeringens arbeid med ny demensplan.

Oppmerksom på sykehjem med null avvik

Eldreministeren vil nå be Helsedirektoratet se på avvik ved landets sykehjem og være spesielt oppmerksom på de sykehjemmene som melder få eller ingen avvik.

– Hvis noen opplyser at de har null avvik, blir jeg mistenksom. Jeg synes det høres veldig rart ut at sykehjem ikke har avvik.

Rundt halvparten av volden Aftenposten har kartlagt, er alvorlige hendelser som slag, spark og kvelertak. Resten er for eksempel trakassering, utagerende atferd, spytting, lugging og trusler.

Les også

Influensavaksine: Her er det du trenger å vite

Tror pårørende vil bli sjokkert

Eldreministeren betviler på ingen måte avviksmeldingene og føler hun må få en langt bedre oversikt over hva som skjer på sykehjemmene.

– Jeg tror disse beskrivelsene vil være veldig sjokkerende for mange pårørende. De vil nok bli bekymret over om dette kan ramme dem de er glad i. Man slapper kanskje av og tenker «nå er de trygge, nå har de fått sykehjemsplass», men så ser man at det også der kan forekomme mange uønskede hendelser. Dette må vi rett og slett gå inn i, sier Listhaug.

– Har eldre på sykehjem grunn til å føle seg trygge?

– De aller fleste har jo det. Heldigvis. Men gjennomgangen som Aftenposten har gjort, viser at det dessverre skjer hendelser som ikke bør skje. Det har vært mest fokus på at det skjer vold mot ansatte. Det at det også skjer mot medbeboere, viser at vi må gjøre mer. Vi kan ikke utelukke at ting kan skje, men dette er et omfang som er mye større enn det jeg hadde sett for meg.

– Vi er nødt til å ta grep. Det er det ingen tvil om. Så det kommer vi til å gjøre.

– Dette vil vekke mange

Helsedirektoratet gjorde en spørreundersøkelse om vold og trusler i helse- og omsorgstjenesten i 2017, men de så ikke spesifikt på sykehjem og fikk bare tall fra 139 kommuner. På spørsmål om hvorfor Listhaug ikke har fått vite om omfanget tidligere, svarer statsråden at vold på norske sykehjem ikke er blitt løftet godt nok opp «fra noe hold».

– Men kulturen blant de ansatte har kanskje vært sånn at «dette er en del av jobben, dette må vi bare tåle, sånn er det bare.»

Listhaug tror Aftenpostens avsløring kommer til å vekke mange.

– Også lokale politikere og institusjonssjefer, som kommer til å tenke «Oi. Her må vi faktisk gjøre noe.»

Statsråden mener det er et ledelsesansvar å ta grep.

– Når du ser at dine ansatte og eldre som skal være trygge i sitt hjem, blir utsatt for vold, så må man gripe fatt i det. Da kan man ikke bare kjøre «business as usual».

Publisert: