– Dette vil bli lagt merke til i hele verden

Venstre fikk en klimaseier på åpningsdagen på landsmøtet: Oljefondet skal trekke seg ut av selskaper som kun driver med olje og gass. Men ingen kan svare på hvor mange det gjelder.

Publisert:

GLADSAK PÅ LANDSMØTET: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er svært fornøyd med regjeringens beslutning om å trekke oljefondet ut av selskaper som kun driver med olje og gass. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Statens pensjonsfond utland skal ikke lenger investere i selskaper som driver med leting og produksjon av olje og gass, har Finansdepartementet besluttet.

Beslutningen ble offentliggjort fredag formiddag, like før Venstres landsmøte begynte.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier at dette er en beslutning som vil bli lagt merke til i hele verden. Fredag var det da også toppsak på Financial Times’ nettsider.

– Dette er med å redusere risikoen for oljefondet og Norge. Samtidig gir det et tydelig signal om at vi skal over til en fornybar fremtid, sier Elvestuen.

Han sier at dette har vært en viktig sak for Venstre, og betegner det som den viktigste klimabeslutningen regjeringen har tatt etter at Venstre gikk inn.

Hvor mange gjelder det?

Rundt seks prosent av aksjebeholdningen til Statens pensjonsfond utland er i olje og gass-sektoren. Det tilsvarer en samlet verdi på rundt 320 milliarder kroner. Uttrekket gjelder kun selskaper som driver med leting og produksjon, og ikke selskaper som i tillegg eksempelvis har virksomhet knyttet til fornybar energi.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier Siv Jensen i en pressemelding.

Og nettopp spørsmålet om hvor mange selskaper dette egentlig gjelder, fikk Elvestuen flere ganger på den improviserte pressekonferansen på Venstres landsmøte.

– Jeg kan ikke ta beslutninger om enkeltselskap. Det blir en vurdering av hvor mye selskapene satser på fornybar energi og planene deres fremover, sier Elvestuen.

GRØNT LYS: Equinors satsing på havvindmøller gjør at selskapet fortsatt er et verdig investeringsobjekt for oljefondet. Foto: Bård Bøe

– Vil virke over tid

– Men Shell, BP og Equinor, for eksempel, har de nok vindmøller til at de blir godkjent?

– Jeg kan ikke gå inn i det. Men det er veldig bra at gamle oljeselskaper nå også satser på fornybar energi. Equinor har havvind-satsingen, som neppe noe annet norsk selskap ville hatt ressurser til å gjennomføre.

– Men tror du oljefondet må endre porteføljen sin særlig som følge av dette?

– Dette vil først og fremst virke over tid og få betydning på lang sikt. Det er et viktig signal, som da vi trakk oss ut av kull. Politikken må utvikles over tid, og effekten vil også bli større over tid.

Anbefalte uttrekk

Norges Bank, som forvalter de nesten 9000 milliarder kronene i fondet, rådet høsten 2017 departementet til å ta olje og gass ut av fondets referanseindeks. I praksis anbefalte sentralbanken at fondet trekkes ut av sektoren for å redusere risikoen for verdisvekkelse ved fall i oljeprisen.

Regjeringens beslutning begrenser uttrekket til oppstrømsselskaper. Tiltaket skal bidra til redusere samlet risiko knyttet til denne type virksomhet i norsk økonomi. Vurderingen gjenspeiler, i likhet med Norges Banks råd, ikke et bestemt syn på oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i petroleumssektoren. Den er dermed uavhengig av petroleumspolitikken regjeringen fører, og som ligger fast, understreker departementet.

Sprer risiko

En ekspertgruppe oppnevnt av departementet, har konkludert motsatt. Gruppen påpekte i sin anbefaling at norsk økonomi er sterkt eksponert for svingninger gjennom oljeprisen, og at fondets investeringer i olje og gass utgjør en svært liten del av risikoen for norsk økonomi.

– Oljevirksomheten kommer til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover. Statens inntekter fra sokkelen følger i utgangspunktet av lønnsomhet i oppstrømsvirksomhet. Derfor handler dette om å spre risiko, sier Jensen

Publisert: