Ny nasjonal transportplan: Vil prioritere ny jernbanetunnel i Oslo

Ny jernbanetunnel under Oslo rykker frem i køen når regjering og støttepartiene nå legger siste hånd på ny nasjonal transportplan.

Det er lagt ned store summer i dagens Oslotunnel mellom Skøyen og Oslo S, for å presse flere tog inn i tunnelen. Men det er først når en ekstra tunnel er på plass at lokaltrafikken rundt Oslo virkelig kan gis et løft. Anette Karlsen

Sveinung Berg Bentzrød

Det vil også påvirke jernbanesatsingen Hamar-Lillehammer, Fredrikstad-Halden og Tønsberg-Skien, også kalt ytre InterCity, skriver Aftenposten.

Det blir også prioritert penger til skipstunnelen ved Stad i den nye planen for 2018-2029. Det kommer også penger til E18 vestover fra Oslo, til E18 Vinterbro-Østfolds grense og til planlegging av nye T-banetunneler under Oslo.

En varslet oppstart av Ringeriksbanen i 2019 kan bli utsatt til 2020-2021, rett og slett fordi prosjektet pr. i dag ligger kraftig på etterskudd.

Les også

Skal noen hilse hjem til Bergen snart?

Ferdig først rundt påske

Flere planlagte hendelser tirsdag kan også fortelle om hva som kommer rundt Nasjonal transportplan (NTP), selv om det ferdige dokumentet først skal legges frem nærmere påske:

  • Tirsdag morgen møter statsminister Erna Solberg på Luftfartsmuseet i Bodø, der et helt sentralt tema er flytting av flyplassen. Flyttingen, som kan gi Bodø store arealer for byutvikling, har vært omtalt som et plaster på såret for byen som mister landets største kampflybase.
  • Også Hordaland får etter det Aftenposten erfarer besøk fra toppolitikere, som KrF-leder Knut Arild Hareide.
  • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er varslet til Tromsø, der det nylig ble stilt spørsmål ved om NTP gir penger til hovedveien E8.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har foreløpig ikke villet kommentere innholdet i ny Nasjonal transportplan for 2018–2029. Olav Olsen

Kan doble jernbanekapasiteten gjennom Oslo

De rødgrønne satte seg som mål å bygge moderne, dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg i 2024, og videre til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030.

Etter det Aftenposten erfarer beholdes i all hovedsak ambisjonene for Indre InterCity, mens de ytre strekningene kan gå en mer usikker fremtid i møte, i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029.

Mandag var det møter i stortingsgruppene for Høyre, Frp, KrF og Venstre, etter at partiene i syv uker har drevet intense forhandlinger for å bli enige om et felles forslag til NTP.

Og etter det Aftenposten erfarer er regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF enige om å prioritere ny jernbanetunnel under Oslo, som med ett slag vil kunne doble jernbanekapasiteten gjennom Oslo.

I dag er det ikke minst Oslotunnelen mellom Skøen og Oslo S som setter begrensninger for lokal- og regiontrafikk.

Samtidig kan denne prioriteringen få konsekvenser for Ytre InterCity, ettersom det kan bli vanskelig å finne store summer til begge de store jernbaneprosjektene.

Etter det Aftenposten forstår vil regjering og støttepartier gå offentlig ut med flere prioriteringer de er enige om rundt NTP, underveis i denne uken.

Les også

Marit Warncke tror regjeringen vil få svi

Zürich fikk i fjor høst ny jernbanetunnel under byen. Nå har vi kapasitet til å dekke veksten i persontrafikken flere tiår frem i tid, sier sveitsisk jernbane. Ingar Storfjell

Zürich økte fra 2000 til 3000 tog gjennom byen over natten

I fjor høst økte Zürich økte antall tog gjennom byen fra 2000 til 3000 over natten, nettopp takket være ny jernbanetunnel.

I sommer åpner Citybanan, en ny jernbanetunnel under Stockholm, som kan bortimot doble den svenske jernbanekapasiteten.

Både i Zürich og Stockholm smelter jernbane og T-bane tettere sammen, med stasjoner der passasjerene kan gå rett fra det ene transportmiddelet til det andre.

En tunnel for Oslo har derimot i beste fall vært varslet et lite stykke ut på 2030-tallet.

«Galskap å bygge InterCity før tunnel»

Det hører med til historien at Transportøkonomisk institutt i en rapport fra januar 2013 hevdet at det var galskap å bruke store penger på InterCity før ny jernbanetunnel under Oslo var på plass.

Den gang kalte opposisjonspartiene Høyre og Frp, med Høyres Ingjerd Schou i spissen, rapporten for et bestillingsverk fra de rødgrønne.

Høyre og Frp kalte rapporten «et alibi regjeringen ville bruke for å hindre full utbygging av Intercity-triangelet.»

Nå kan det bli de blå partiene som bidrar til at Ytre InterCity ikke blir ferdig til 2030.

Jernbaneutredninger: Vil ta 15-20 år

Det er gjort flere utredninger for jernbanetunnel. Med rapporter henholdsvis fra 2012 og fra 2015.

Når det beregnes hele syv-åtte års planlegging skyldes det at byggingen vil omfatte flere tusen grunneiere, og at tunnelen må ses i sammenheng med ny T-banetunnel, ikke minst på Nationaltheatret stasjon.

En kvalitetssikring av 2015-utredningen har vært varslet i februar-mars 2017.

Beregninger som er gjort gjør ny jernbanetunnel under Oslo til et av de samfunnsøkonomisk mest lønnsomme prosjektene noensinne, på grunn av millioner av passasjerer som vil få glede av tunnelen.

Les også

Bergen taper statlige arbeidsplasser

Begynte forhandlingene før nyttår

Mandag ble partiene etter det Aftenposten erfarer enige om det aller meste rundt prioriteringene i NTP.

– Vi er enige om mye, men det er fortsatt noe som gjenstår, sa Høyres Nikolai Astrup til NTB da et drøyt to timer lange forhandlingsmøtet på Stortinget var over ved 18-tiden mandag.

– Vi vil bygge mer vei, så derfor blir det nok det, men det kommer til å bli en reduksjon i bompengeandelen per prosjekt, sier Frps Morten Stordalen.

Venstres Abid Q. Raja sier at regjering og støttepartier hadde den første drodlingen om NTP før jul. Spørsmålet var om de fire kunne bli enige om en felles NTP.

Etter nyttår har det vært intense forhandlinger, med mange lange kvelder. Som ifølge Raja etter alt å dømme gir felles NTP-prioriteringer, klare til å bli kringkastet denne uken.

Ifølge TV 2 har den nye transportplanen en ramme på 928,7 milliarder kroner.

Tunnel ved Stad første gang omtalt i 1874

Ideen om en skipstunnel gjennom Stadlandet første gang lansert i 1874, i en artikkel i Nordre Bergenhus Amtstidende. Det skulle gå 114 år til før staten bestemte seg for å utrede prosjektet. Det har de nå ifølge Sysla Maritim gjort hele 15 ganger i løpet av de siste 27 årene.

Nå skal tunnelen være inne i den første, forpliktende perioden av NTP.