Regjeringen skjerper reglene for glattcelle

Ingen skal sitte på glattcelle i mer enn 48 timer, og det skal åpnes for besøk og samvær med andre innsatte, heter det i et nytt forslag fra regjeringen.

Publisert Publisert

GLATTCELLE: I dagens regelverk setter en forskrift en frist på to døgn for overføring fra glattcelle til ordinær varetektscelle. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

  • NTB

– Endelig får vi regler for å plassere folk på glattcelle som er i tråd med internasjonale menneskerettigheter. For noen høres det kanskje litt rart ut, men sånn er det, sier Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande til NTB.

Hennes parti har flere ganger fremmet private lovforslag i Stortinget i forsøk på å justere reglene.

– Norge har flere ganger fått kritikk for bruk av politiarrest. Dels er det ille for dem som må være lenger enn nødvendig på glattcelle. Men det har også svekket vår autoritet i arbeidet med menneskerettigheter når vi blir kritisert for ikke å overholde reglene, mener Grande.

Les også

Fortvilelsen på celle 6143

– Endelig får vi regler for å plassere folk på glattcelle som er i tråd med internasjonale menneskerettigheter, sier Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande, her under Stortingets spørretime nylig. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lov og forskrift

Forslaget som regjeringen sender på høring, strammer inn straffeprosesslovens tidsfrister for fremstilling for retten. Det legges opp til to mulige alternativer: Enten at den som pågripes, må fremstilles seinest den andre dagen etter pågripelse, eller at fremstilling for retten må skje i løpet av 48 timer.

I tillegg foreslås det endringer i forskriften om opphold på glattcelle som innebærer at det kan bli mulig å få besøk utenfra, mulig å ta med eiendeler utenfra og mulighet for samvær med andre innsatte. Dessuten forpliktes politiet til forløpende å vurdere tiltak for å begrense skadevirkningene av kompensasjon.

Les også

Musiker satt nesten 1700 timer på glattcelle i fengsel: – Jeg trodde jeg skulle dø

Færre oversitter

I dagens regelverk setter en forskrift en frist på to døgn for overføring fra glattcelle til ordinær varetektscelle. Den gjelder uavhengig av nåværende frist på tre dager for fremstilling for retten.

Likevel blir noen sittende på glattcelle over fristen. De siste to årene har antall oversettelser gått ned fra 2.160 tilfeller i 2015 til 531 i fjor. Det er 3 prosent av alle som havner på glattcelle, ifølge Politidirektoratets årsrapport.

I tillegg har Riksadvokaten gitt instruks om at fremstilling for retten «som hovedregel» skal skje 48 timer etter pågripelsen, selv om ordlyden i straffeprosessloven sier «snarest mulig, og seinest den tredje dagen».

– Det er altså snakk om tre ulike frister for overføring fra glattcelle til varetektscelle og for fremstilling for retten. Vi rydder og lovfester en lengstetid på to dager, alternativt 48 timer, sier Grande.

Les også

Tenåringsgutten forsøkte å ta livet sitt. Så ble han bundet fast til en remseng i fengselet i 13 timer, uten helsetilsyn.

Grande på cellen

Grande forteller at hun en gang fikk et opphold på fem minutter på glattcelle bare for å få et inntrykk.

– Det er en helt ubeskrivelig situasjon når den døren låses. Glattcelle er for at du skal sove ut rusen eller roe deg ned. Det er ikke et sted hvor man oppbevarer folk, slår Venstre-lederen fast.

Hun vedgår at det til en viss grad er et kapasitetsproblem som gjør at noen blir sittende for lenge på glattcelle.

– Men da må det prioriteres. Det får heller være om det går ut over noe annet. Det har lenge vært bred politisk enighet om dette ikke er bra, men først nå tar vi steget fult ut, sier Grande.

Publisert