Halvparten så mange dør av hjerteinfarkt

Halvparten så mange dør av hjerteinfarkt nå, sammenliknet med 10 år siden. Også hjerneslag dør det langt færre av nå enn tidligere.

Publisert Publisert

MEST VANLIG: Kreft er nå den mest vanlige dødsårsaken i Norge. Her fra en kreftoperasjon med robot på Haukeland. Foto: Marita Aarekol

Det viser dødsårsaksstatistikken som hvert år legges frem av Folkehelseinstituttet.

– Det er vanskelig å gi en entydig forklaring, men både endringer i levevaner, spesielt røykevaner, og et bedre behandlingstilbud har uten tvil betydd mye for nedgangen, sier forsker Inger Ariansen ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Flest kvinner

Den store nedgangen for særlig hjerte- og karsykdommene, bidrar til at forventet levealder i Norge fortsetter å øke.

Nedgangen i dødsfall av hjerte- og karsykdommer startet på 1970-tallet, og trenden har fortsatt de siste ti årene. Det har vært en stor nedgang i dødelighet for alle grupper av hjerte- og karsykdommer, men nedgangen har vært aller størst for hjerteinfarkt, skriver Folkehelseinstituttet i sin årlige rapport.

I 2018 var det i alt 5227 kvinner og 4851 menn som døde av hjerteinfarkt, hjerneslag og andre hjerte- og karsykdommer. Hjerteinfarkt og hjerneslag er de to hjerte- og karsykdommene som flest dør av.

Denne kreftformen dør flest menn av

Menn har høyere dødelighet grunnet hjerteinfarkt enn kvinner. For hjerneslag er det mindre forskjell mellom kjønnene.

Kreft er den hyppigst registrerte dødsårsaken i Norge, ifølge statistikken. I 2018 døde 5752 menn og 5150 kvinner av kreftsykdommer. I 2017 ble det for første gang registrert flere dødsfall på grunn av kreft enn av hjerte- og karsykdom.

Blant menn er det en stor nedgang i dødsfall på grunn av sykdommene lungekreft, prostatakreft og tarmkreft. Dette er de tre kreftformene som samlet fører til flest dødsfall blant menn, hvor lungekreft de siste tre årene har ligget på topp.

Topper fortsatt blant kvinner

Også blant kvinner har det vært nedgang i kreftdødsfall de siste ti årene. Dette skyldes hovedsakelig en nedgang i dødsfall som følge av brystkreft og tarmkreft.

Lungekreft er nå den kreftformen som tar flest liv blant kvinner, og kvinner har ikke hatt nedgang i lungekreft slik tilfellet har vært for menn.

Publisert