Forlenget høringsfrist for omstridt gruveprosjekt

Nordic Minings søknad om konsesjon for omstridt gruvedrift på Engebøfjellet hadde opprinnelig høringsfrist til søndag. Nå er fristen utsatt til 1. november.

Publisert Publisert

DEMONSTRERTE: Bildet er fra en Natur og Ungdom demonstrasjon på Engebøfjellet i Sogn og Fjordane i 2015. Foto: Oddleiv Apneseth (arkiv)

  • NTB

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viser til at Sunnfjord kommune søkte om å få utsatt frist på grunn av sammenslåingen av fire kommuner og behovet for en politisk vurdering av høringen i den nye storkommunen.

– I brev av 3. september 2019 fra Direktoratet for mineralforvaltning (DFM) til Sunnfjord kommune ble søknaden innvilget og høringsfristen utsatt til 1. november 2019 som anmodet, skriver Isaksen i et brev til Stortinget fredag.

SVs miljøpolitiske talsmann Lars Haltbrekken var kritisk til den opprinnelige høringsfristen på seks uker.

– Fristen innebærer at den nye kommunen Sunnfjord, som må leve med konsekvensene av et eventuelt deponi i fjorden, ikke får uttale seg, skriver han i sitt spørsmål til Isaksen.

Ni partiledere i den nye storkommunen Sunnfjord ba i et brev til DFM om utsatt høringsfrist.

Nordic Mining skal utvinne rutil og granat i gruveprosjektet på Engebøfjellet. Selskapet har fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden i Sogn og Fjordane, noe miljøaktivister har reagert skarpt på.

Publisert