Så mye vil hun bruke

Regjeringen vil bruke 92 milliarder oljekroner i 2009.

Publisert:
NTB

Det er 14 milliarder mer enn i år. Handlingsregelen brukes fullt ut, melder NTB.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) bruker 4 prosent av forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland, noe som betyr at handlingsregelen brukes fullt ut.

I sine tidligere budsjett har den rødgrønne regjeringen ikke brukt handlingsregelen fullt ut.

Alt om statsbudsjettet her

Bunnfradraget øket

Regjeringen øker fribeløpet i arveavgiften fra 250.000 kroner til 470.000 kroner i sitt forslag til statsbudsjett. Også bunnfradraget i formuesskatten foreslås øket.

Den lave satsen i arveavgiften reduseres fra 8 til 6 prosent for barn og foreldre og fra 10 til 8 prosent for andre mottakere. Innslagspunktet for høy sats økes fra 550.000 kroner til 800.000 kroner, og satsene halveres fra 20 til 10 prosent for barn og foreldre og fra 30 til 15 prosent for andre mottakere.

Bunnfradraget i formuesskatten foreslås i statsbudsjettet øket fra 350.000 kroner til 470.000 kroner. Samtidig skal grunnlaget for formuesskatten utvides, ved at ligningsverdiene på næringseiendom økes. Regjeringen ønsker dessuten å fjerne 80-prosentregelen, som vil gi betydelige skatteskjerpelser for de mest formuende.

Som følge av de foreslåtte endringene anslår Finansdepartementet at 110.000 færre personer vil betale formuesskatt her i landet.

Andre drypp fra budsjettet

  • Regjeringen vil videreføre maksimalprisen nominelt for foreldrebetaling i barnehager.Maksimalprisen foreslås i statsbudsjettet for 2009 å bli på 2.330 kroner per måned for heltidsplass, som tilsvarer 25.630 kroner på årsbasis. Dette tilsvarer en realnedgang på 100 kroner per barn per måned.
  • Det har lenge vært bred politisk enighet i Norge om at landets bistand til verdens fattige land skal utgjøre 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI). I årets budsjett innfris målet.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til grunnopplæringen med 600 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

I tillegg vil 400 millioner kroner, som tidligere er brukt til kompetanseutvikling under Kunnskapsløftet, bli frigjort. Midlene skal finansiere en fast videreutdanningsordning for lærere og rektorer.

  • Regjeringen foreslår å øke kommunenes samlede inntekter med 8,4 milliarder kroner neste år. Det tilsvarer 3 prosent vekst.

Av dette er 4,7 milliarder kroner frie inntekter, noe som tilsvarer 2,3 prosent. Økningen er regnet ut fra inntektsnivået for 2008, slik det ble anslått i revidert nasjonalbudsjett i vår

Svakere vekst

Finansminister Halvorsen sier hun har tatt høyde for svakere vekst i statsbudsjettet for 2009, men det er ikke tatt noen ekstra hensyn med tanke på finanskrisen.

En selvsikker og morgenfrisk Kristin Halvorsen møtte reporterne på morgenkvisten i nabolaget sitt på Grünerløkka i Oslo. Alle de fremmøtte ville vite om det i statsbudsjettet var tatt spesielle hensyn til finanskrisen som herjer.

– Vi har hatt høy beredskap i det siste, og sett på om det er noe som kunne ha ført til en endring i statsbudsjettet. Men budsjettet er ikke blitt endret som en direkte følge av krisen, sier Kristin Halvorsen.

Les også: Så mye kan Kristin Halvorsen bruke

Håper på ro Likevel håper finansministeren at budsjettet kan være med på å skape ro og lavere rente.

– Jeg håper at folk ser at vi gjør alt vi kan for å treffe de utfordringene vi har nå, fordi jeg tror mange er urolige, fordi vi ser hvordan det svinger på børsene og renta beveger seg.

Halvorsen la vekt på at vi nå har lagt en periode med høy vekst bak oss, og at vi nå må ta vare på det som denne perioden har gitt oss.

– Vi vet at vi kommer til å ha en periode framover med svakere vekst enn det vi har hatt. Det betyr at vi må innrette oss på å ta vare på det beste vi har fra den utrolige høykonjunkturen vi har bak oss, nemlig lav arbeidsløshet.

Godt i rute Finansministeren fikk også spørsmål om hva hun trodde Frps Siv Jensen og Høyres Jan Tore Sanner vil mene om budsjettet hun legger fram senere i dag.

– Jeg antar at de er helt uenig. Men da kan de finne seg et rom hvor de kan gå å krangle om hva som er feil, svarte en lattermild Kristin Halvorsen.

– Jeg gleder meg til å legge fram budsjettet, sa hun til reporterne på Grünerløkka.

– Hva med Soria Moria-erklæringen?

– Vi er godt i rute for å innfri løftene fra Soria Moria, og på noen punkter går vi utover det vi har lovet, sa finansministeren.

– Men nå kan jeg ikke si noe mer. Nå får dere vente til klokka 10. Også håper jeg dere fortsetter med å la være å bråke for naboene mine, sa Halvorsen til journalistene før hun satte seg i bilen og forsvant mot pliktene.

Hva tror du om budsjettet? Si din mening her.

svp://14095
Publisert: