Blankt nei til afrikanske asylmottak

– Useriøst, urealistisk og uansvarlig.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Frps forslag om å opprette norske asylmottak i Afrika blir slaktet av andre partier.

Frps innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, mener mottakene i Afrika må til for å møte den rekordhøye tilstrømningen av asylsøkere til Norge.

– Et useriøst forslag, som er mer egnet for å tiltrekke seg velgere enn å løse de reelle utfordringene vi har i asylpolitikken, sier høyrepolitiker Nikolai Astrup til NTB.

– Det er underlig at ikke Norge skal klare å løse sine utfordringer uten å måtte belemre to fattige afrikanske land, sier han

Alle asylsøkere skal ved ankomst til Norge flys til mottakene i Afrika. Amundsen sier til VG at han kan se for seg unntak, men at ordningen i utgangspunktet skal gjelde alle.

– Vi mener Utenriksdepartementet bør ta kontakt med myndigheter i afrikanske land som i dag mottar norsk bistand, med tanke på å komme fram til en avtale om å opprette asylmottak i disse landene, sier Amundsen.

Uganda og Tanzania Han nevner land som mottar direkte budsjettstøtte fra Norge, blant annet Uganda og Tanzania.

– Tanzania egner spesielt godt fordi det mottar mye i direkte støtte, rett inn i statsbudsjettet. Samtidig er det et relativt stabilt land, mener Amundsen.

Han regner med at dette vil føre til at mange asylsøkere vil droppe å komme til Norge.

Partileder Siv Jensen kaller forslaget «en veldig god idé», som hun vil gjøre alt for å få realisert.

Blankt avvist Forslaget blir blankt avvist både av Arbeiderpartiet og Høyre. Uansvarlig, useriøst og urealistisk, er gjennomgangstonen der.

– Høre og Fremskrittspartiet er to forskjellige partier, og vi er uenige om mange politiske saker. Dette er åpenbart en av dem, sier Høyres Nikolai Astrup.

Han finner det underlig å ønske å opprette mottak i to land som Norge nesten ikke får asylsøkere fra.

Han mener imidlertid forslaget ikke utgjør noe problem for et mulig regjeringssamarbeid mellom de to partiene etter valget. Men han tror ikke det blir noe av asylmottak i Afrika.

– Det er noe som heter at det du er helt alene om å mene, det er det vanskelig å få gjennomslag for, sier han.

– Urealistisk Statssekretær Laila Gustavsen (Ap) i Arbeids— og inkluderingsdepartementet har også lite til overs for forslaget.

Hun stiller spørsmål ved hvordan ordningen skal gjennomføres i praksis.

– Har Frp tenkt å fly politi, tolker og UDI-ansatte fram og tilbake til Afrika, spør hun.

Høyre og Arbeiderpartiet understreker at det ikke er kriminelt å søke asyl i Norge. I fjor fikk fire av ti som søkte opphold.

– Vi mener en vellykket integrering starter når asylsøkerne kommer til Norge, gjennom språkopplæring og tilpassing til det norske samfunnet. Det får man ikke hvis man sitter to år i mottak i Tanzania. (©NTB)

Publisert: