VG: Skjerpet terrortrussel mot Norge

PST mener det er sannsynlig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge i de neste tolv månedene.

Publisert:

TERRORTRUSSEL: PST la onsdag fram en ny vurdering av trusselbildet mot Norge. Her fra i sommer da beredskapen ble høynet grunnet en trussel. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

— Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge, skriverPSTpå sine nettsider onsdag formiddag.

PST opplyser at Forsvarets E-tjeneste og PST gjennom det felles Kontraterrorsenteret (FKTS) har utarbeidet en gradert trusselvurdering som er formidlet til relevante departementer og etater.

Særlig utsatt

— Med utgangspunkt i gjeldende trender innenfor ekstreme islamisters mål og metoder, samt det fiendebildet som tegnes av IS, kan militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstakere være særlig utsatt. Politiet, PST og Forsvaret vil vurdere risikoreduserende tiltak innenfor sine respektive ansvarsområder, opplyser PST.

VGskriver at trusselen etter det avisen kjenner til ikke har samme alvorlighetsgrad som den økte terrortrusselen i sommer. VG skriver at både regjeringens sikkerhetsansvarlige og samtlige politidistrikter skal ha blitt orientert om det skjerpede trusselbildet i løpet av det siste døgnet.

PST understreker at trusselvurderingen for 2014 fortsatt gjelder, men at «denne vurderingen er å anse som et supplement innenfor det som vurderes som mest sannsynlige terrorscenarioer basert på den senere tids utvikling.»

Negativ utvikling

PST peker på at flere vestlige land de siste par årene har høynet terrorberedskapen på bakgrunn av det de omtaler som en negativ utvikling i trusselbildet, også her hjemme.

PST opplyser at det den senere tid har vært gjennomført en rekke arrestasjoner i vestlige land for å avverge terrorangrep, og at det ved de fleste av disse arrestasjonene er blitt påvist indirekte eller direkte tilknytninger til terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) og konflikten i Syria og Irak.

— Fellestrekkene i planene har vært å angripe symboltunge mål med enkle midler, skriver PST i orienteringen om oppdateringen av trusselbildet.

— De siste månedene har situasjonen tilspisset seg, understreker PST og viser til at IS så sent som i september publiserte en tale hvor terrororganisasjonen oppfordrer sine tilhengere til å gjennomføre angrep i alle land som er en del av den USA-ledede alliansen mot gruppen.

Ideologisk inspirasjon

— I talen oppfordrer IS spesifikt til angrep mot militært personell samt medlemmer av politi-, sikkerhets- og etterretningstjenester. Oppfordringene i talen må sees i sammenheng med endringene innen modus operandi for ekstrem islamistisk terror i Europa de siste årene, fastslår PST.

Som tidligere ser man ideologisk inspirasjon fra IS og andre terrororganisasjoner som en sentral driver for terrorhandlinger, også for personer som har en løs organisatorisk tilknytning.

— Ekstrem islamistisk terror i Europa har de siste årene vært preget av lite komplekse angrep, utført med våpen og virkemidler som er enkle å anskaffe og bruke. Angrepene har i økende grad blitt rettet mot lett tilgjengelige, men symbolske mål. Slike angrep kan være vanskelige å forhåndsvarsle. Risikoen vil imidlertid kunne reduseres ved å iverksette effektive sårbarhetsreduserende tiltak, skriver PST.

Statsbudsjettet

Allerede i statsbudsjettet som regjeringen la fram 8. oktober, varslet justisminister Anders Anundsen (Frp) at «terrortrusselen mot Norge anses som skjerpet».

Sikkerhetstjenestene i Norge opererer ikke med bestemte trusselnivåer, men i den oppdaterte trusselvurderingen som legges fram onsdag, beskriver tjenestene hvorfor de mener trusselbildet mot Norge og norske interesser nå er skjerpet, skriver VG.

I Justisdepartementets budsjettdokument heter det at den største trusselen dreier seg om et multietnisk ekstremt miljø på Østlandet.

Publisert: