Lege dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap på Anne Linell Sundt

Flertallet i retten dømmer samboeren til Anne Linell Sundt for uaktsomt drap fordi han ikke hindret henne i å ta en overdose. Fagdommeren er uenig i dommen.

Publisert: Publisert:

Statsadvokat Andreas Schei fikk fullt medhold i at en 59 år gammel lege må dømmes for uaktsomt drap på kjæresten og samboeren, Anne Linell Sundt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Den tidligere legen er nå dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Rettens flertall – alle unntatt fagdommeren, tingrettsdommer Ellen M. Martens – mener den 59 år gamle mannen må holdes ansvarlig for at Anne Linell Sundt (39) døde av en overdose sterkt vanedannende medikamenter.

Straffen er halvannet år mildere enn aktor, statsadvokat Andreas Schei, ba om i sin sluttprosedyre,

– Dommen er feil, og vil bli anket. Fagdommeren har gitt oss medhold, og vi ser fram til behandling i lagmannsretten, sier legen til VG.

Plikt til å avverge

Legen, som var Linells kjæreste, samboer og i praksis behandlende lege i over to år, var godt kjent med hennes store forbruk av smertestillende midler. Han hadde derfor plikt til «så langt som mulig å avverge at Sundt tok en overdose av opiater med døden til følge», heter det i flertallets begrunnelse.

– Denne plikten har han ikke fulgt opp ved at potensielt dødelige doser med legemidler var tilgjengelige for Sundt den aktuelle natten og må føre til at han må dømmes for uaktsomt drap, står det i dommen fra Oslo tingrett.

Samboeren fant Anne Linell Sundt (39) død i stua tidlig ettermiddag 14. desember 2014 etter å ha tatt en overdose sterke, vanedannende medikamenter. Politiet og påtalemyndigheten mente legen var sterkt å bebreide for å ha skrevet ut og gitt samboeren stadig økende mengde slike preparater, og mente kvinnen i praksis ble medisinert i hjel.

Fagdommeren uenig

Martens har kommet til motsatt standpunkt av flertallet, Hun argumenterer for at det ikke var noen spesielle omstendigheter den aktuelle kvelden og natten som førte til at legen skulle ha noen «spesiell grunn til å reagere med sikte på å avverge en mulig risiko for død».

– Mindretallet finner ikke at kravet til påregnelighet i læren om årsakssammenheng er oppfylt, konkluderer hun.

Legen vedgikk at han medisinerte sin samboer, og at han tok med seg medisinen hun ba om fra klinikken han drev i Oslo, noe som medførte at ingen andre enn ham selv hadde full oversikt over hvor stort forbruket hennes var.

Det er ikke holdepunkter for at Sundt satte en overdose på seg selv fordi hun hadde et ønske om å dø.

Satte ikke grenser

Retten er dessuten enstemmig i sin konklusjon om at legen ikke evnet å sette grenser for sin samboer, og at behandlingen gled over til å bli pasientstyrt. Han brøt derfor med forsvarlighetskravet i helsepersonelloven, konkluderer retten.

Den 59 år gamle legen er derfor også dømt for å ha forfalsket Linells testamente og forsøk på grovt bedrageri ved å framstille det som ekte da han leverte det inn hos byfogden.

Da saken gikk for Oslo tingrett erkjente 59-åringen skyld for dokumentfalsk, men avviste kategorisk at hans handlinger på noen måte kunne ha vært medvirkende til at kvinnen døde. Han nektet også straffskyld for forsøk på grovt bedrageri, ved å forfalske testamentet, slik at han ble begunstiget med arv etter kjæresten.

– Det er mye feil, både faktum og tolkning. Anken blir skrevet umiddelbart, sier legen til VG.

Han er også dømt til å betale Anne Linell Sundts to barn 125.000 kroner hver i oppreisning.

Publisert: