KrF vil øke barnetrygden til 20.000 kroner

KrF vil hente inn ti milliarder kroner i økt skatt for å heve barnetrygden fra dagens 12.000 kroner til 20.000 kroner i løpet av de neste tre årene.

VIL ØKE: – Barnetrygden har stått stille siden 1996, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Cornelius Poppe, NTB scanpix

NTB

– Barnetrygden har stått stille siden 1996. Prisveksten har vært på 55 prosent siden den gang. Det betyr at barnetrygdens verdi har tapt seg. Samtidig har barnefattigdommen økt fra 4 prosent på 1990-tallet til 10 prosent i dag, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Mer skatt

En økt kostnad på 10 milliarder kroner skal finansieres gjennom økt inntektsskatt – der de med høyest inntekt betaler mest.

En person uten barn med inntekt på en million kroner vil få økt skatten med rundt 9000 kroner i året.

En familie med to barn og 940.000 kroner i inntekt, får 13.000 kroner mer å rutte med etter skatt.

Høyre: Drøfter gjerne barnefamiliers situasjon med KrF

Høyre vil ikke gi noen løfter til KrF om å øke barnetrygden, men er villig å diskutere barnefamilienes økonomiske situasjon med KrF.

KrF foreslo torsdag å hente inn 10 milliarder kroner i økt skatt for å heve barnetrygden fra dagens 12.000 kroner til 20.000 kroner i løpet av de neste tre årene.

– I likhet med KrF er Høyre opptatt av barnefamiliers økonomiske situasjon. Derfor har vi doblet engangsstønaden, styrket kontantstøtten vesentlig og gitt 48 000 barn rimeligere barnehageplass – i samarbeid med KrF, Venstre og Frp, sier Høyres familiepolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen til NTB.

– Enig i intensjonen

Hun understreker at økonomien ikke skal bli en vesentlig barriere for at folk skal få barn. Høyre-nestor Kåre Willoch har gjentatte ganger pekt på at nettopp barnefamiliene har sakket akterut økonomisk de siste par tiårene.

– Dette forslaget fra KrF har vi ennå ikke fått studert i detalj, men det jeg kan si, er at vi er enig i intensjonen om å styrke barnefamiliers økonomiske situasjon – men ikke nødvendigvis enig i innretningen, sier Ørmen Johnsen.

– Vi er imidlertid villig til å diskutere barnefamiliers økonomiske situasjon med KrF, understreker hun.