Det ustabile fjellpartiet i Mannen har roet seg

Det ustabile fjellpartiet i Mannen har aldri vært nærmere dalbunnen, men bevegelsene er mindre enn på lenge.