Nye oppgaver til kommunene

Kommunene vil få ansvar for tannhelsen, deler av kollektivtrafikken og en rekke andre mindre oppgaver.

Publisert Publisert

ENDRINGER: Onsdag legger kommunalminister Jan Tore Sanner frem hele tre stortingsproposisjoner om kommune- og regionreformen. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

  • NTB
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Onsdag legger kommunalminister Jan Tore Sanner (H) frem tre stortingsmeldinger om kommunereformen og regionreformen, blant annet om hvilke oppgaver de nye kommunene skal få.

– Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og i fremtiden, sier Sanner i en pressemelding.

Kommunene skal blant annet overta ansvaret for tannhelsetjenesten, mens de største kommunene også får ansvar for deler av kollektivtrafikken – på visse vilkår. I dag er dette fylkeskommunenes ansvar.

I 2014 hadde den fylkeskommunale tannhelsetjenesten en omsetning på nesten 3 milliarder kroner og utgjorde om lag 3.400 årsverk.

Også når det gjelder barnevernet skal kommunen få flere oppgaver og mer ansvar. Barnevernet er i dag et felles ansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune.

Fylkeskommuner

Sanner avviser at omleggingen er et forsøk på å fjerne oppgaver fra fylkeskommunen for senere å fjerne mellomnivået mellom stat og kommune.

– Dagens fylkesgrenser begrenser den regionale utviklingen. Fylker med felles utfordringer bør i større grad løse disse sammen. Vi mener større og mer funksjonelle fylkeskommuner legger grunnlag for bedre samarbeid med andre regionale aktører og mer helhetlig samfunnsutvikling, sier Sanner.

Også fylkeskommunen får nye oppgaver i proposisjonen Sanner legger frem onsdag.

Det omfatter blant annet ansvar for kjøp av innenlandske flyruter, tilskudd til private lufthavner, ansvar for statlige fiskerihavneanlegg, tilskuddsmidler innen landbruket, midler til kultur og kulturminneoppgaver. Målet er et styrket samarbeid med staten.

Fortsetter fremover

Sanner sier videre at kommunereformen må fortsette fremover. Ifølge kommunalministeren er det fortsatt flere kommuner som vurderer sammenslåing, og departementet varsler en oppdatert status i kommuneproposisjonen for 2018.

I 2020 vil Norge ha 356 kommuner, mot 428 før reformen startet. Da har 118 kommuner gått sammen til 46 nye kommuner.

Dagens 19 fylker skal reduseres til «om lag» ti regioner, og antall fylkesmenn følger etter.

Publisert