Mattilsynet ber kommunene ta vannsikkerheten på alvor

Mattilsynet sier gamle ledningsnett med lekkasjer er et problem og at vannverkene må ta bedre grep. Rundt 2000 har trolig blitt syke av drikkevannet på Askøy.

Publisert Publisert

Vanntanker er plassert rundt på Askøy der folk som er tilknyttet Kleppe vannverk kan tappe vann. Her utenfor barnehagen i Krokåsfeltet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

  • NTB

Mattilsynet opplyser at de gjennomførte 1375 tilsyn av drikkevann i 2018.

I 51 prosent av tilsynene ble det funnet avvik fra regelverket, skriver Klassekampen.

Tilsynet skriver i fjorårets årsrapport at «oppstår det svikt i vannforsyningen, må vannverkene ha reserveløsninger».

– Må bli bedre

De skriver videre at «kartleggingen vår viser at mange vannverk kun har tilgang til reservevannforsyning for en kortere periode, og at de i denne perioden ikke kan forsyne alle».

– Vannverkene må bli bedre på å jobbe forebyggende, for å sikre god styring og kontroll med vannkvaliteten. Mange vannverk må gjennomføre tiltak for å hindre at forurenset vann kan komme inn i ledningsnettet og, de må forbedre beredskapen, skriver seniorrådgiver Line Ruden i seksjon for hygiene og drikkevann i Mattilsynet i en epost til avisen.

Over 60 innlagt

Ruden skriver også at gammelt ledningsnett med lekkasjer og manglende leveringssikkerhet er et problem.

– Dette må kommunene ta på alvor.

Tirsdag ble det bekreftet funn av Campylobacter i drikkevannet i Askøy i Hordaland.

Dette er en bakterie som kan gi mage- og tarminfeksjon.

Over 60 personer har vært innlagt på Haukeland sykehus de siste seks dagene, blant dem er 15 barn.

Publisert