Norge sender rundt 40 militære og et Hercules-fly til Niger

Norge vil bidra med rundt 40 offiserer og spesialstyrker samt et Hercules-fly i inntil fire uker, for å trene lokale sikkerhetsstyrker i Niger i løpet av april.

Publisert:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i samtale med NTB, rett etter at han hadde orientert den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget om at det norske Forsvaret skal bidra i kapasitetsbygging i Sahel-regionen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fikk fredag tilslutning til oppdraget da han orienterte den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Bidraget skal være tidsavgrenset og handler om å trene lokale sikkerhetsstyrker i Sahel-regionen i Afrika.

– Trening og mentorering av de lokale styrkene bidrar til å styrke regionens evne til å håndtere de sikkerhetsutfordringene som møter dem. Det handler både om militær trening og økt kunnskap om lover og menneskerettigheter i en konfliktsituasjon, sier Bakke-Jensen til NTB.

Han sier oppdraget blir begrenset til tre-fire uker i april.

– I tillegg skal vi ha noen stabsoffiserer plassert over en lengre periode i det amerikansk-franske hovedkvarteret, for å skaffe oss bedre innsikt og kunnskap om situasjonen, sier forsvarsministeren.

Flernasjonalt

Bidraget inngår i Flintlock-operasjonen, som er et samarbeid mellom mange land etter initiativ fra USA.

– Formålet er å bygge opp kapasiteten i regionen, der vi trener nasjonale sikkerhetsstyrker til å ivareta innbyggernes sikkerhet. Det ligner sånn sett litt på det vi gjør i Afghanistan og Irak, sier Bakke-Jensen.

Han legger ikke skjul på at det er et risikofylt område Norge sender soldater til.

– De styrkene vi sender ned er godt trent og utstyrt for å gjøre det de skal gjøre, sier han.

Terror og smugling

Bakke-Jensen sier at det militære bidraget inngår i et større bilde og en utfordrende situasjon:

– Terrorisme, organisert kriminalitet og smugling av våpen, narkotika og mennesker skaper økende grad av ustabilitet i Sahel-regionen i Afrika. Denne utviklingen påvirker også sikkerheten i Europa. Trening av lokale sikkerhetsstyrker inngår dermed i en helhetlig tilnærming. Sahel er et satsingsområde for regjeringen, vi bruker rundt en halv milliard kroner i området. Militær bistand er viktig for å gjøre det mulig å drive humanitær og utviklingsmessig bistand, sier forsvarsministeren til NTB.

Pengestøtte

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyste under en konferanse i Brussel i slutten av februar at Norge gir 15 millioner kroner til den militære styrken som er satt inn i Sahel for å bekjempe terrorgrupper og stoppe migrasjon. Det bringer Norges samlede støtte til regionen opp til om lag 455 millioner kroner.

– Et kritisk og konstruktivt spørsmål knyttet til norsk militært bidrag er jo hva slags styrker vi trener opp. Behersker de internasjonale lover og menneskerettigheter? Svaret på det er jo at det er en del av opplæringen vi gir dem. Dette er en viktig del av den kapasitetsbyggingen vi gjør, sier Bakke-Jensen.

Publisert: