Høie forsvarer hemmelige medisinavtaler

Hemmelige avtaler om rådyre medisiner kan føre til tap for sykehusene. Opposisjonen protesterer og krever at helseminister Bent Høie (H) rydder opp.

Publisert: Publisert:

DEBATT: Helseminister Bent Høie (H) forsvarer bruken av hemmelige prisavtaler med legemiddelselskapene. Leder i Kreftforeningen Anne Lise Ryel mener mer åpenhet ville gitt større tillit. Foto: NTB scanpix

NTB

– Jeg reagerer kraftig på at slike avtaler er tillatt. Det er et absurd system, sa Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe på den store helsepolitiske debatten i Arendal torsdag.

Også Aps Ingvild Kjerkol er kritisk til at nesten alt innkjøp av legemidler er unntatt offentlighet.

Selv mener Høie at slike avtaler er i tråd med loven om offentlige innkjøp.

– Skal vi greie å få rabatterte priser, må vi akseptere hemmelighold, slår han fast.

MEDISIN: Hemmelige avtaler med legemiddelindustrien om kjøp av rådyre medisiner kan bli en dyrekjøpt erfaring for helsevesenet. Foto: NTB scanpix

Les også

Ber Bent Høie rydde opp i hemmeligholdet

Høyaktuelt

Saken ble høyaktuell da striden om legemiddelet Spinraza skulle gis til pasienter som lider av den sjeldne, men dødelige muskelsykdommen spinal muskelatrofi, raste tidligere i år. Fortsatt vet ingen hva den rådyre medisinen faktisk koster.

Med nye og ikke minst skreddersydde og persontilpassede medisiner på markedet vil spørsmålet om hvilke medisiner man skal si ja til, bli stadig viktigere.

– Dagens måte å ta beslutninger på er ikke rustet for framtidas skreddersydde medisin. Derfor har jeg gitt helseforetakene i oppdrag å komme med forslag om hvordan vi skal møte utviklingen, sa Høie til en fullsatt sal i Arendal.

I dag er det Beslutningsforum for nye metoder, som består av sjefene for landets fire helseforetak, som tar beslutningen om hvilke medisiner som gis til norske pasienter. Effekt, pris og pasientgrunnlag er blant de tingene som legges til grunn når forumet vender tommelen opp eller ned til et nytt legemiddel.

Høie ønsker nå blant annet å lovfeste mandatet til forumet.

Les også

Mener hemmelige avtaler bryter norsk lov

– To hatter

Toppe peker på at Beslutningsforum innebærer en stor maktkonsentrasjon.

– De som sitter der, sitter samtidig med budsjettansvaret i sine helseforetak. Det kan føre til skjulte prioriteringer i norske sykehus, påpeker hun.

Sykehusene må selv betale store deler av utgiftene til rådyre medisiner som Spinraza. Ifølge direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus økte sykehusenes utgifter til legemidler med en halv milliard kroner fra 2016 til 2017.

– Hvis vi skal klare å etterleve vedtakene fra Beslutningsforum, må vi kutte på andre områder. Dette er en bekymring for oss, sier han.

Sykehusene taper på hemmelighold

Denne uka ble det også kjent at hemmeligholdet rundt medisinavtalene kan føre til at sykehusene ikke får den lovede rabatten.

Bergens Tidende har avslørt at sykehusene har tapt millioner på avtalen om den kostbare brystkreftmedisinen Perjeta, blant annet fordi legene ikke har visst når i behandlingsløpet det skulle kreves refusjon.

– Hemmeligholdet og måten avtalen er utformet på, har gjort det veldig vanskelig for oss å følge opp, sier overlege Hans-Petter Eikesdal ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus til avisa.

– Må rydde opp

Dette strider mot forutsetningen om at hemmelighold gir rabatt, mener Ap, som krever at Høie rydder opp.

– Perjeta-saken viser jo at hemmeligholdet fører til at helsevesenet sitter igjen med en større regning. Vi forventer at Høie rydder opp i disse forholdene, sier Tuva Moflag (Ap) i Stortingets helse- og omsorgskomité til BT.

Høie kaster på sin side ballen tilbake til sykehusene.

– Dette er noe som ligger i sykehusenes ansvar. Det er de som inngår disse avtalene. Hvis de er misfornøyd med de avtalene de selv har inngått, så må de selv rydde opp i dette, sier Høye til NTB.

Publisert: