Dette får du ikke lov til å hete

Du kommer til å overrasket over årsaken til at «King Kong» ble avvist.

Publisert:

NAVNESJEF: Seksjonssjef Inger Hageberg Øvrebø i Skatt Vest mottar hvert år flere tusen søknader om navneendring. Hun avviste nesten 200 søknader i fjor. Foto: ØYVIND NICOLAYSEN, SKATT VEST / MONTASJE: RUNE STØLÅS

200.000 etternavn i Norge er beskyttet, viser en telling Statistisk sentralbyrå har gjort på forespørsel fra bt.no.

De aller fleste av dem kan du se langt etter. Selve om den nye navneloven fra 2003 gjorde det lettere å bytte navn, er svært vanskelig å få godkjent bruk av disse eksklusive navnene.

 • Søk på ditt navn her
  Da må du rett og slett skaffe skriftlig godkjenning fra alle som «eier» navnet.

Må godkjennes av alle

I 2010 endret 8657 personer i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland for-, mellom— og/eller etternavn. Men 195 fikk avslag. De ville hete blant annet:

 • Garborg
 • Martell
 • Ven
 • Summers
 • Gibson
 • King Kong
  Hvis du lurer på hvorfor King Kong - så er altså de to navnene beskyttet hver for seg.

— Cirka en tredjedel av de som har fått avslag,ønsket et etternavn som er beskyttet, opplyser seksjonssjef Inger Hageberg Øvrebø i Skatt Vest til bt.no. Det er Skatteetaten som bestyrer søknadene.

I mange tilfeller mangler søknaden nødvendig dokumentasjonfor tilhørighet til navnet.

 • Vihar grunn til å tro at deter veldig få som går videre og prøver å få underskrifter, sier Hageberg Øvrebø.

Seksjonssjefens eget mellomnavn, Hageberg, er for øvrig beskyttet.

Jeg byttet etternavnvedgiftermål... Uten at det var bevisst hensikt, så bidrar det til å holdenavnet beskyttet. Inger Hageberg Øvrebø i Skatt Vest

Ifølge SSBheter kun 186 personer Hagebergtil etternavn.

— Jeg byttet etternavnvedgiftermål. Og jeg teller ikke med i statistikken når jeg bruker Hageberg som mellomnavn.Uten at det var bevisst hensikt, så bidrar det til å holdenavnet beskyttet, med antall eiere under 200, sier hun.

200.000 beskyttet

En annen typisk årsak til avslag, er for hyppig bytte. Du får bare lov å endre etternavn hvert 10. år. Dessuten er det mange saker der far eller mor nekter å skrive under etter samlivsbrudd.

— Med mange forbehold kan vi si at 200 000 ulike etternavn er i bruk og at nesten alle er beskyttet, sier navneforsker Jørgen Ouren i Statistisk sentralbyrå (SSB) til bt.no.

Jeg får en del spørsmål fra folk som ønsker seg et beskyttet etternavn. Hvis antallet er stort, for eksempel større enn 50, pleier jeg å fraråde forsøket. Navneforsker Jørgen Ouren i SSB

4.913.033 personer var registrert i Norge per januar 2011. 2,7 millioner har navn som ikke er beskyttet.

På den annen side er 109046 helt alene om etternavnet sitt, ifølge SSB.

— Det er noen feilkilder her. Navn som skrives i flere ord (som for eksempel von der Lippe) blir ofte registert på ulike måter. Det er også flere feil enn man ønsker å tro. En skrivefeil er nok til at man får et navn ekstra, sier Ouren.

— Jeg får en del spørsmål fra folk som ønsker seg et beskyttet etternavn. Hvis antallet er stort, for eksempel større enn 50, pleier jeg å fraråde forsøket. Det skal noe til at ikke minst en er vanskelig. Du skal ha en ganske god grunn for at for eksempel jeg ville akseptere en søknad, sier navneforskeren.

Kjenner alle Ouren-er

For også han har et beskyttet etternavn. Det er 73 personer i Norge som heter Ouren.

— Jeg har oversikt over samtlige. Vi stammer alle fra min tipp tipp-oldefar, sier Ouren.

— Jeg får veldig mange spørsmål relatert til alt med navn. Men Statistisk sentralbyrå har ingen annen rolle enn å telle. For om lag 20 år siden lå administrasjonen av dette hos oss. Det er det sikkert en del som husker, mener han.

En nyhet ved navneloven av 2003 var at det ble lov å lage bindestreksnavn. Samtidig forsvant beskyttelsen av slike. Det er eventuelt navnene hver for seg som er beskyttet.

— Jeg finner 12 907 ulike bindestrekskombinasjoner brukt av minst to, sier Ouren.

Det betyr at pressekontakten som satte oss i kontakt med Ouren, Fride Eeg-Henriksen, ikke har et beskyttet navn, selv om kun 19 stykker heter Eeg-Henriksen. Det er nemlig 219 som heter Eegsom etternavn og mange flere med Henriksen.

— Ja, det er samme navn som i firmaet. Det var bestefaren min som startet det, sier hun.

 • Søk på ditt navn her
  PS! Under arbeidet med saken ble undertegnede klar over at også etternavnet Valaker er beskyttet. Kun 134 personer bærer navnet som stammer hovedsakelig fra Solvorn i Luster i Sogn og Fjordane, men også fra en gård i Stryn. Også den andre varianten Wallaker er beskyttet (160 personer).

ETTERAPING: Kunne du tenke deg å bli navnebror med denne karen? En av søknadene som kom inn i 2010, gjaldt «King Kong». Foto: REUTERS / SCANPIX

NAVNEFORSKER: Jørgen Ouren i Statistisk sentralbyrå har et beskyttet etternavn selv, og han godtar ikke at hvem som helst får hete Ouren. Foto: SSB

Publisert: