Vil bruke over dobbelt så mye på bompenger som på kollektiv

Striden i regjeringen fortsetter for fullt. Skissen til avtale vil innebære at det kan bli brukt rundt 22 milliarder kroner over ti år på å kutte i bompenger. Det er mer enn dobbelt så mye som på kollektiv.