Juryen i Jensen-saken møtes igjen torsdag

Juryen i rettssaken mot Eirik Jensen har gått hjem for dagen onsdag og vil fortsette arbeidet torsdag.

Publisert:

I RETTEN: Eirik Jensen før rettsbelæringen til juryen på ti personer som sammen går for å avgjøre om den tidligere politimannen Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

NTB

Det får NTB opplyst i Borgarting lagmannsrett.

Juryen trakk seg tilbake i 13-tiden for rådslagning etter å ha hørt en rettsbelæring fra lagdommer Kristel Heyerdahls i Borgarting lagmannsrett onsdag.

De skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til innførsel av store mengder hasj i samarbeid med Gjermund Cappelen, og i korrupsjon.

Trakk seg tilbake

Etter en lang og detaljert rettsbelæring fra lagmann Kristel Heyerdahl onsdag formiddag, trakk juryen som består av fem menn og fem kvinner seg tilbake for sin rådslagning. De skal avgjøre om Eirik Jensen skal dømmes etter tiltalen om at bisto Gjermund Cappelen i storstilt hasjinnførsel over ti år, eller om tvilen skal komme ham til gode og at han bør frifinnes.

– Er dere ikke overbevist, skal dere svare nei. Hver og en av dere skal stemme etter deres egen overbevisning, sa Heyerdahl på slutten av rettsbelæringen.

Kan bruke lang tid

Lagdommeren tok høyde for at juryen kan bruke lang tid på å komme til et resultat. Hun viste til at rettssaken hadde vart lenge og at det mye materiale som skal ligge til grunn for en kjennelse fra juryen. Dersom lagretten ser at de kommer til å holde på lenge med sin rådslagning, får de likevel gå hjem til seg selv ved endt arbeidsdag.

RETTSBELÆRINGEN: Lagdommer Kristel Heyerdahl under rettsbelæringen til juryen på ti personer som sammen går for å avgjøre om den tidligere politimannen Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. POOL Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Vi mener det mest tjenlig at dere går hjem i stedet for å holdes skjermet, sa Heyerdahl som likevel forutsatte at lagretten fortsetter rådslagningen inn i helgen dersom det skulle bli behov for det.

I Oslo tingrett i september 2017 ble Eirik Jensen funnet skyldig og dømt til 21 års fengsel. Han nekter all skyld etter tiltalen om medvirkning til grov narkotikainnførsel og korrupsjon. Nå skal den aller siste juryen i norsk rettshistorie endelig avgjøre skyldspørsmålet i straffesaken.

Publisert: