Varslet om alarmsvikt i flere år

Allerede etter Nokas-ranet i 2004 ble Politidirektoratet varslet om manglede systemer for effektiv varsling av nasjonalt og internasjonalt politi. Ingenting ble gjort.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

NOKAS-ranet i Stavanger avslørte at politiet manglet etsystem som kunne varsle andre politidistrikter og internasjonale aktører rasktog sikkert. Evalueringen etter ranet påpekte dette overfor daværendepolitidirektør Ingelin Killengreen.

Fredag 22. juli sviktet systemet for varsling av riksalarm.Kripos har ansvaret for å sende ut dette, men gjorde det ikke før kl 16.43, entime og 18 minutter etter eksplosjonen i regjeringskvartalet. Da riksalarmenførst ble sendt, ble den sendt ut via et system som Kommisjonen konkluderer medat ikke fungerer.

Pod varslet gang på gang

Et forslag til nytt system ble utarbeidet at Politiets data-og materielltjeneste (PMDT) på vårparten 2006, men forslaget ble ikke fulgt oppav Politidirektoratet. Det ble ikke avholdt møte om saken før to år senere, i2008.

PMDT sendte så et nytt forslag til politidirektøren, oganbefalte at det ble integrert i politiets operative system, PO.

Politidirektoratet forkastet dette forslaget, og villeheller ha et alarmsystem som varslet alle enheter per epost. Alarmene skulle gåtil egne dedikerte PC-er på operasjonssentralene. PMDT advarte mot dette ogmente at det ikke tilfredsstilte kravene til en god alarmløsning.Politidirektoratet valgte likevel epostløsningen, blant annet fordi den kunneinnføres raskt og kostet lite.

Det betyr at det tok hele seks og et halvt år etter atNOKAS-ranet avdekket behov for et sikkert og effektivt varslingssystem, til etnytt system var på plass. Og dette var aldri testet før 22. juli, og detble heller ikke ført noe tilsyn med systemet.

Testet aldri

I januar 2011 sendte Kripos bekymringsmelding tilPolitidirektoratet om at det var tekniske og praktiske svakheter vedvarslingsløsningen, som da hadde vært i drift i tre måneder. Kripos var blantannet bekymret for om meldingene faktisk ble lest. Kripos konkluderte atsystemet ikke fungerte tilfredsstillende.

Svaret de fikk fra POD var: «Takk for det. Veldig bra medinfo. Vi må nok kjøre en test og evaluere denne.»

En slik test ble aldri gjennomført fra PODs side.

Tre måneder før svar!

I juni ønsket Kripos på ny å teste systemet, og gjorde dettei samarbeid med Oslo politidistrikt. Responstiden var svært variabel: Mensførste politidistrikt svarte etter ett minutt, svarte det siste etter tremåneder!

Testen avdekket alvorlige mangler, men ingenting ble endretfør 22. juli.

Kommisjonen konkluderer at alle etater visste at det varvesentlige mangler ved systemet for riksalarm. Det fantes heller ingenprosedyre for varsling av Forsvaret og PST.

Kritikkverdig, konkluderer kommisjonen.

Publisert: