«Inn til dette området har man to hovedårer for forsyning av strøm. De går i disse dager rødglødende. De har altså ikke mer kapasitet enn det»

Publisert:

Magne Gaasemyr

Det hevdet Tor Inge Akselsen på NRK Dagsrevyen 11. januar 2010. Statnett har søkt om og fått godkjent en gigantisk ny kraftlinje mellom Sima i Hardanger og Samnanger. NVE har gitt konsesjon, men den er anket. Saken ligger nå til behandling i Olje— og energidepartementet.

Den Norske Turistforening har fått utarbeidet flere rapporter som hevder at kraftlinjen ikke lønner seg ut fra en samfunnsøkonomisk beregning.

Statnett mener det haster å få bygget linjen, ikke minst for å sikre strømforsyningen til Bergen.

I en diskusjon i Dagsrevyen mandag 11. januar med professor Steinar Strøm sa Statnetts kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen følgende:

«Inn til dette området har man to hovedårer for forsyning av strøm. De går i disse dager rødglødende. De har altså ikke mer kapasitet enn det, altså vi bruker dem fullt ut. I tillegg er vi nødt til å ha avtaler med forbrukere i dette området om umiddelbar utkobling hvis det skulle bli for tett.»

Gjelder to linjer

Vi ønsket å sjekke nærmere grunnlaget for Akselsens påstand, og ba ham konkretisere. På telefon sier han dette til faktasjekk.no:

— De to hovedårene jeg snakket om er for det første overføringslinjen Mauranger-Samnanger, den andre er overføringslinjen Modalen-Evanger.

— Og begge to er fullt utnyttet?

— Ja. Kapasiteten er nå fullt utnyttet, kanskje i overkant av det. Forbruket er rekordhøyt nå i kuldeperioden. Hvis forbruket skulle bli enda høyere, har vi ikke kapasitet til å levere mer.

Akselsen legger til at Statnett også er opptatt av beredskapen i tilfelle det skulle oppstå feil på linjene.

— Vi kan kjøre så hardt nå fordi vi har avtaler med bedrifter om utkobling hvis noe skulle skje. Men vi mener det ikke er robust nok å være avhengig av slike avtaler for å kunne forsyne et område. Kapasiteten inn til BKK-området er rett og slett i ferd med å bli sprengt på grunn av forbruket i kuldeperioden.

50 prosent belastning

BT har innhentet informasjon fra BKK Nett for å få oppgitt konkret hvilken belastning det var på de to linjene samme dag som Akselsen kom med sitt utsagn.

Loggen i BKK viser at det mandag 11. januar kl. 09 var en topp i forbruket i BKK-området på 1812 MW. Det meste av forbruket ble dekket av egenproduksjon på kraftanleggene internt i området.

I tillegg kom ble det overført mye kraft inn i området på de to linjene Akselsen omtalte. Klokken 09 den dagen kom 390 MW inn på linjen sørfra, altså Mauranger-Samnanger. Den var da nesten 50 prosent belastet. 470 MW kom inn på linjen i nord, Modalen-Evanger, og den var da vel 52 prosent belastet.


Etter at denne artikkelen ble publisert, svarte Tor Inge Akselsen i et debattinnlegg i Bergens Tidende 8. januar. Her er innlegget i sin helhet.


Rate: Feil

Påstand: «Inn til dette området har man to hovedårer for forsyning av strøm. De går i disse dager rødglødende. De har altså ikke mer kapasitet enn det»

Kilde for påstand: Tor Inge Akselsen, NRK Dagsrevyen 11. januar 2010

Vår konklusjon: Forbruket av strøm i BKK-området har aldri vært så stor som nå. Samtidig er det ganske høy produksjon i kraftverkene i området. BKKs egne tall viser at det på mandag derfor ikke var behov for å tilføre så mye kraft utenfra som linjene har kapasitet til. Bare halvparten av kapasiteten ble utnyttet. Statnett ønsker å sikre forsyningen til Bergen med en ny linje gjennom Hardanger. Statnett-direktør Tor Inge Akselsen gikk altfor langt da han i Dagsrevyen mandag sa at dagens kapasitet er sprengt.

Vurdert av: Gard Steiro, nyhetsredaktør

Publisert: