Høyesterett skjerper straffen for Rune Øygard

Høyesterett skjerper straffen for Rune Øygard, og setter den til to år og tre måneders fengsel for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

  • Liv Solli Okkenhaug
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Landets øverste domstol offentliggjorde sin dom torsdag morgen. Det betyr at den langvarige rettsprosessen mot den tidligere Ap-ordføreren i Vågå kommune er over i norsk rettsvesen. Han har imidlertid signalisert at han vil forsøke å ta saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg hvis han ikke vinner fram her hjemme.

Strengere straff

Det er ikke grunnlag for å sette ned straffen på ett år og tre måneder fra Eidsivating lagmannsrett, konkluderer Høyesterett. Derimot bør den skjerpes kraftig, til to år og tre måneders fengsel.

Øygard ble i mai dømt for å ha hatt en rekke samleier med en jente da hun var 14 og 15 år gammel, men ble frikjent på tiltalens alvorligste punkt, å ha hatt samleie med henne før hun fylte 14 år.

Lagmannsretten reduserte dermed straffen fra fire års fengsel som var dommen fra tingretten, til ett år og tre måneders fengsel. Øygard anket også denne dommen. Han har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Anken over påståtte saksbehandlingsfeil ble avvist av Høyesterett, men landets øverste domstol har behandlet anken om straffutmålingen.

— Formildende mediedekning

Forsvareren, advokat Mette Yvonne Larsen, argumenterte for at den omfattende mediedekningen av saken har påført Øygard, den tidligere svært profilerte ordføreren store ekstrabelastninger. Han bør derfor få mildere straff, ba hun prosederte saken i Høyesterett.

Aktor avviste kategorisk et slikt resonnement. Øygard har bidratt til den omfattende mediedekningen selv. Når det gjelder forholdene han er dømt for, så er de så grove og omstendighetene så skjerpende at riktig straff ligger på to og et halvt års fengsel.

Søkte avskjed

Øygardrepresenterer Arbeiderpartiet og har vært ordfører i Vågå kommune i Ottadalen siden 1995. Han ble av et enstemmig kommunestyre først innvilget permisjon med full lønn til saken mot ham var over. Etter atØygardble dømt i tingretten i desember i fjor, søkte han avskjed som ordfører.

Politiet startet etterforskning i saken etter at jentas familie anmeldteØygard25. september 2011. Statsadvokaten i Hedmark og Oppland tok ut tiltale mot ordføreren 29. mars 2012.

STRENGERE STRAFF: Rune Øygard fikkl i dag dommen. ARKIVFOTO: TORE MEEK, NTB SCANPIX
Publisert: