«Høyre vil oppheve maksprisen i barnehagene»

HELMAKS: Høyre vil oppheve maksprisen for barnehageplass, hevdet AUF-lederen. Vi sjekket. AFTENPOSTEN (ARKIV)

AUF-leder Eskil Pedersens tale til AUFs sommerleir inneholdt oppskriftsmessig flere angrep på de borgerlige partiene.

Han hevdet at en regjering med Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) i ledelsen ville bli den mest kvinnefiendtlige på lang tid. I en lang rekke argumenter for å underbygge denne spådommen, sa Pedersen blant annet:

— Høyre vil oppheve maksprisen i barnehagene.

Vi har spurt Pedersens politiske rådgiver Trygve Harlem Losnedahl om belegg for påstanden. Og vi har sjekket Høyres historiske og nåværende holdning til makspris i barnehagene.

Losnedahl svarer:

«Det er mulig de har sagt de er for makspris, men da har de en annen forståelse av begrepet. Man kan jo så klart vri helt på det og si at man er for en makspris på 10.000 kr i måneden, men da blir det bare sjonglering av ord og realiteter.»

Var lenge imot

Det er ingen tvil om at Høyre i sin tid var motstander av makspris i barnehagene. De var ikke med på barnehageavtalen i 2002, der makspris var et viktig prinsipp. Og Bondevik II-regjeringen, med Høyre som medlem, gikk imot makspris da den fremtidige finansieringen av barnehagene ble behandlet i Stortinget året etter.

I et nyhetsbrev i 2003 karakteriserte Høyre makspris som «en dårlig idé», blant annet fordi kostnaden ved å innføre makspris var usikker.

På Stortinget var imidlertid Høyre med på barnehageforliket som innebar makspris fra 1. mai 2004. I første omgang ble maksprisen satt til 2750 kroner, i dag er foreldrenes egenbetaling maks 2330 kroner måneden.

Motstanden mot makspris holdt seg i Høyre lenge etter at den var innført. I partiets stortingsvalgprogram for 2009-13 står det at Høyre vil «...stimulere til økt privat barnehagebygging ved å fjerne maksprisordningen.»

Heve, ikke oppheve

De siste årene har maksprisen blitt justert hvert år gjennom budsjettinnstillingen fra Stortingets familie- og kulturkomite. Høyres medlemmer har også her tatt dissens fra flertallet, men de har ikke fremmet nye forslag om å oppheve maksprisordningen.

I stedet har Høyre i flere budsjettbehandlinger på rad gått inn for å heve maksprisen med 200 kroner og innføre inntektsgradert barnehagepris, slik at det skal bli billigere for familier med dårlig økonomi og maksimalt 200 kroner dyrere for andre.

— Høyre er for makspris, og som regjeringen selv skriver i statsbudsjettet har maksprisen reelt gått ned med 1150 kr for familier med vanlig inntekt. Vi foreslår en sterkere sosial utjevning enn regjeringen, fordi flere familier med lav inntekt skal ha råd til barnehage, sa representant Linda C. Hofstad Helleland (H) til Dagbladet 6. juni i år.

I Høyres program for stortingsperioden 2013-2017 er det ingen formuleringer om å oppheve maksprisordningen, slik det var i programmet for forrige periode.

«Vi ønsker at lavinntektsfamilier skal betale mindre enn dagens makspris. Vi foreslår derfor å inntektsgradere foreldrebetalingen for å redusere prisen for de med lavest inntekt. Dette finansieres gjennom å legge på 200 kroner på dagens makspris for alle andre enn lavinntektsfamiliene. Vi har ikke foreslått å fjerne maksprisen, verken i Stortinget eller i programmet», skriver Helleland i en e-post til faktasjekk.no.

Barnehageprisene ble sist debattert i Stortinget 6. juni i år. I debatten fremsatte Venstre et forslag om å oppheve maksprisen.

Forslaget fikk bare Venstres stemme.


Rate: Feil

Påstand: «Høyre vil oppheve maksprisen i barnehagene»

Kilde for påstand: AUF-leder Eskil Pedersen i tale til AUFs sommerleir 4. juli 2013

Vår konklusjon: Det er riktig at Høyre tidligere har tatt til orde for å fjerne maksprisen i barnehagene, noe som også sto i partiets program for årene 2009 til 2013. I det gjeldende stortingsvalgprogrammet, står det imidlertid ingenting om dette. Både senere års budsjettforhandlinger og uttalelser til Dagbladet tidligere i år viser også at partiet har gått bort fra å ville oppheve maksprisen i barnehagene. Påstanden er feil.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør