Stadig færre tror på Gud

Færre nordmenn sier de har en gudstro og flere enn før sier de er ikke-troende, viser en ny undersøkelse

Publisert: Publisert:
NTB

Andelen som har en eller annen form for gudstro har gått ned fra 78 prosent i 1991 til 68 prosent i 2008, skriver Aftenposten.

Samtidig er det flere som omtaler seg selv som «ikke-troende». Denne gruppen har økt fra 10 prosent i 1991 til 18 prosent i 2008. 23 prosent av mennene og 13 prosent av kvinnene kaller seg ikke-troende. 24 prosent av unge mellom 18 og 34 år er ikke-troende.

Det kommer fram i en spørreundersøkelse utført av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste for Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO).

Forsker Pål Ketil Botvar ved KIFO tror utviklingen har sammenheng med strukturelle endringer i samfunnet, som økt utdanningsnivå, urbanisering og innvandring.

– Dessuten kan de siste årenes kulturelle prosesser ha en innvirkning. Vi er blitt mer individuelle og løsrevet fra tradisjonelle autoriteter, sier Botvar.

Hva synes du om utviklingen? Si din mening her.

Publisert: