3 av 7 kritiske til Breivik-rapport

Minst tre kommisjonsmedlemmene som skal vurdere rapporten om Anders Behring Breivik, skal mene at rapporten om massemorderen ikke holder mål.

Publisert: Publisert:
NTB

Den rettsmedisinske kommisjon vurderer rapporten som ble levert av de rettspsykiatrisk sakkyndige den 29. november. Denne rapporten er omstridt siden den konkluderer med at Breivik er psykotisk og at han dermed ikke kan straffes med vanlig fengsel.

Kommisjonen består av sju psykologer og psykiatere, og nå skal minst tre av dem ha store innvendinger mot rapporten, melder NRK. Spesielt nestlederen spesialist i psykiatri Gunnar Johannessen er kritisk til konklusjonen om at terrorsiktede er psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig.

Det er ifølge NRK uenighet om Breivik ikke er psykotisk. Andre er kritiske til at Breiviks ideologiske overbevisning ikke er diskutert i rapporten.

Rapporten fastslår dessuten at Breivik lider av total funksjonssvikt — noe det også er uenighet om.

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim kan bli bedt om tilleggskommentarer til rapporten.

Kommisjonen skulle etter planen fullføre sin vurdering i den svært grundige rapporten om Breivik før jul, men har nå som mål å få den ferdig før nyttår.

Det er svært sjelden at man ber de sakkyndige om en tilleggserklæring. I 2010 ble det satt bemerkninger i 14 prosent av sakene. Bare for åtte prosent av de 553 sakene kommisjonen behandlet ble det bedt om tilleggserklæring.

At kommisjonen skal be om at helt nye sakkyndige skal skrive en nye rapport skjer helt unntaksvis. Det skjedde to ganger i fjor og like mange ganger året før. I 2008 ba ikke kommisjonen om nye sakkyndige noen ganger. For alle disse årene har over 500 rapporter blitt vurdert.

Omstridt rapport

Etter de sakkyndiges funn om at Anders Behring Breivik var utilregnelig, har eksperter vært uenige i konklusjonen.

En av dem som ikke ventet et slik utfall var rettspsykiater Henning Værøy.

— Selv om man kanskje kunne ane at det var en vrangforestilling, og at den psykotiske forståelse av vrangforestilling kunne komme til anvendelse, så hadde jeg aldri trodd at det var så grovt alvorlig som det som kreves i straffelovens paragraf 44 for å kunne bli utilregnelig. Det hadde jeg ikke trodd, sa han til NTB da rapporten ble levert i november.

Rettspsykolog Pål Grøndahl var også overrasket, men ble overbevist etter å ha hørt flere detaljer fra rapporten. Det setter saken i et nytt lys, mente han.

— Alt jeg har tidligere lest om denne saken har vært hvor utrolig systematisk og planlagt terrorhandlingene var. Ikke noe av disse siste opplysningene har tilflytt offentligheten før nå, sa rettspsykologen Pål Grøndahl til NTB den gangen.

Torsdag var han igjen overrasket. Nå er det over at en så stor andel av kommisjonen er uenige.

— Dette overrasker meg, for jeg er ikke vant til å få opplysninger fra kommisjonens indre arbeid, sier han til NRK.

Det er ifølge Grøndahl svært uvanlig at rettpsykiatrisk kommisjon leverer fra seg en rapport med dissens.

— Det kan godt ha skjedd, men jeg har aldri hørt om det i de hundretalls saker jeg har arbeidet med. Aldri, sier rettspsykologen.

- Støtende uprofesjonell

Den svenske psykiatriprofessoren Johan Cullberg stemplet den rettspsykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik som støtende uprofesjonell.

Det framkom ingenting i løpet av de 36 timene med intervjuer psykiaterne hadde med Anders Behring Breivik som tyder på at han lider eller har lidd av paranoid schizofreni, slår Cullberg fast i et debattinnlegg i Dagens Nyheter.

Cullberg opplyste at han hadde lest utredningen til de to norske rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som han mener er på ville veier.

— Ettersom jeg gjennom flere tiår har arbeidet både klinisk og forskningsmessig med psykoseproblematikk, føler jeg behov for å diskutere den konklusjonen som psykiaterne har kommet fram til. Alt eller mesteparten av rapporten taler nemlig imot diagnosen paranoid Schizofreni, skrev Cullberg.

Selv Breivik var uenig i konklusjonen om ham selv. Han stilte spørsmål ved kompetansen til psykiaterne som vurderte ham, og mener det er faktafeil, feilsitater og ting som er tatt ut av sin sammenheng i rapporten om ham. (©NTB)

PRESSEKONFERANSE: Slik så det ut på 29. november da de sakkyndige la frem sin rapport der konklusjonen er at Anders Behring Breivik har diagnosen paranoid schizofren. Rapporten ble presentert på politihuset i Oslo. Foto: SCANPIX

Publisert: