Sykehus mangler barneleger med kompetanse om vold mot barn

– Vi risikerer at barn sendes hjem uten at vold og overgrep oppdages.

SPESIALISTER: Alle barneavdelinger på de regionale helseforetakene skal ha barneleger med ekstra kompetanse i å undersøke og behandle barn som kan være utsatt for omsorgssvikt og vold. ILLUSTRASJONSFOTO: STIAN LYSBERG SOLUM / SCANPIX

NTB

Færre enn halvparten av de 21 barneavdelingene ved norske sykehus har egne leger med spesialkompetanse om omsorgssvikt og vold mot barn.

Oslo universitetssykehus har en egen sosialrealistisk seksjon, og seks andre barneavdelinger hadde egne team da Norsk barnelegeforening foretok en uformell ringerunde på tampen av fjoråret, skriver Aftenposten.

I årets oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene står det at alle barneavdelinger skal ha sosialpediatere, altså barneleger som har ekstra kompetanse i å undersøke og behandle barn som kan være utsatt for omsorgssvikt og vold.

Les også

Dette blåmerket fikk helsesøsteren til å reagere. Så oppdaget legene 19 ribbensbrudd hos nyfødte Jakob.

Barnelegeforeningens leder Ingebjørg Fagerli sier det generelt er for få slike stillinger. Hun understreker at det er viktig at helsepersonell som tar imot utsatte barn, vet hva de skal se etter, slik at de kan følge opp og avdekke eventuell vold.

– Vi mener øremerkede midler er det eneste som kan få fortgang i opptrappingen av denne kapasiteten og kompetansen på barneavdelingene. Ellers vil mange sykehus prioritere andre oppgaver, sier hun.

– Alle barneavdelinger bør ha minst én sosialpediater. Uten folk som er spesielt opplært i dette, risikerer vi at barn sendes hjem uten at vold og overgrep oppdages. Det kan få katastrofale konsekvenser, sier barneombud Anne Lindboe.