Pøser ut rasisme, blir sjelden dømt

Norsk nynazister pøser ut rasisme gjennom magasiner og på internett. Men nazistene blir så godt som aldri tiltalt for brudd på rasismeparagrafen i straffeloven.

TRON STRAND tron.strand@bergens-tidende.noOslo

Siden 1977 er sju personer tiltalt for rasisme i Norge, og seks av dem er dømt, viser en gjennomgang Lovdata har gjort for Aftenposten. I tillegg ble rasistiske motiver tillagt vekt i seks andre dommer

Det er trolig bare en av de aktive nazistene i gruppene Blood & Honour, Boot Boys eller Vigrid som så langt er tiltalt for brudd på Straffelovens paragraf 135a — rasismeparagrafen. Disse gruppene er av Politiets Overvåkingstjeneste utpekt som de sentrale i det norske nazimiljøet.I den enkeltstående saken ble nynazisten Michael Knutsen imidlertid frikjent for å ha spredd rasistisk musikk. Det siste eksemplet på dom for brudd på rasismeparagrafen var da Høyesterett i 1997 stadfestet en kjennelse mot innvandringsmotstanderen Jack Erik Kjuus.Så sent som mandag sa statsminister Jens Stoltenberg at regjeringen ønsker nulltoleranse i forhold til rasisme.

Ørkenvandring for nazitopp I august i fjor arrangerte nynazistene i Boot Boys en mye omtalt og ulovlig minnemarsj til ære for Rudolf Hess. 28 nynazister marsjerte i Askim, Østfold, etter å ha fått forbud mot å marsjere i Oslo.Den da ledende figuren, Terje Sjølie, sa i en appell i Askim at "innvandrere hver dag raner, voldtar og dreper nordmenn. Hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene, som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker".Like etter marsjen varslet Sarpsborg politidistrikt at det kunne bli aktuelt med en siktelse for brudd på rasismeparagrafen.Men siden er saken sendt ut på ørkenvandring. Det er ennå ikke avgjort om Sjølie blir tiltalt for brudd på den lite brukte rasismeparagrafen.

Siktet for flere forhold Sarpsborg politidistrikt ved Nina Kristoffersen opplyser til Bergens Tidende at hun i går oversendte saken til Statsadvokatene i Oslo. Hun innstiller på tiltale, men Statsadvokatene i Oslo skal avgjøre om denne saken skal forenes med tiltaler i andre straffesaker. Sjølie er i mellomtiden også siktet for et bankran i Østfold. Hvis sakene ikke forenes, vil rasismesaken bli sendt tilbake til Sarpsborg politidistrikt.Det var bare Sjølie som ble tiltalt for brudd på rasismeparagrafen. De andre marsjerende slapp med bøter for å ha deltatt i en ulovlig demonstrasjon.

Mulig majestetsfornærmelse En gjennomgang av norske nynazisters internettsider, avdekker at de flommer over av propaganda som kan rammes av Straffelovens rasismeparagraf.Askermannen Tore W. Tvedt, som også er sentral i nazigruppen Vigrid, som omtaler kong Harald i meget fornærmende ord og vendinger i en artikkel om kongeportrettet. Tvedt mener Kongen slik symboliserer "sitt eget folks død og undergang". Det hele avsluttes med den tyske nazihilsenen Sieg Heil!

Rå propaganda Boot Boys, det samme miljøet som står bak drapet på 15-åringen Benjamin Hermansen i Oslo, er enda råere på sine internettsider.Det heter blant annet at nazimedlemmene "blir kvalme når de ser pene, norske jenter kaste bort sin største gave, den gaven det er å kunne føde et hvitt barn, ved å besudle sitt blod, sin arv- det finnes ikke noe verre enn en hvit jente som er sammen med en innvandrer. Hun er tapt for all fremtid".

Vanskelig å dømme Ett eksempel på hva som kreves for å bli dømt for rasisme, er en sak fra i fjor der den nå drapssiktede Erik Lauritsen (20) ble dømt for å ha kastet brannbomber inn i et gatekjøkken på Holmlia drevet av innvandrere. Ifølge Aftenposten mente dommeren at det ikke var bevist at det lå rasistiske motiver bak, selv om Lauritsen også hadde hengt opp plakater i området der det sto at det var for mange «svartinger» på Holmlia.

— Denne saken er et svært godt eksempel på hvor vanskelig det er å få noen dømt for rasisme i Norge, sier politiavdelingssjef Finn Abrahamsen i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Også riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at det er stilt svært strenge krav til bevisene for å si at dette er rasistisk motivert.