Fire timers opplesning før dommen i Eirik Jensen-saken faller

Mandag 18. september faller dom i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Den 60 år gamle eks-politimannen risikerer 21 års fengsel.

Publisert:

Dommerne i Oslo tingrett vil bruke fire timer på å lese dommen før de kommer til konklusjonen - om Eirik Jensen (bildet) er skyldig og hva slags straff han og med tiltalte Gjermund Cappelen i så fall skal dømmes til. Bildet er fra rettssakens aller siste dag. Det er snart fire måneder siden. Foto: Jan Tomas Espedal

Håkon Letvik

Tingrettsdommer Kim Heger og hans kollega Sven Olav Solberg kommer til å lese i fire timer før de kommer til kjernen: Blir hasjsmugler Gjermund Cappelen og tidligere politioverbetjent Eirik Jensen dømt eller frikjent - og hvor stor blir straffen?

Les også

I dag faller dommen i Eirik Jensen-saken

Oslo tingrett er forberedt på et svært stort presseoppbud i rettssal 250 når dommen skal leses opp fra klokken 09.30 mandag formiddag. Tingretten har gitt tillatelse til at opplesningen i sin helhet kan overføres på TV.

Den ene tilsto, den andre ikke

De to tingrettsdommerne og deres fire meddommere har gjennomgått et enormt bevismateriale og dokumentasjon som ble presentert for retten i de fire månedene rettssaken pågikk.

  • Gjermund Cappelen har tilstått og gitt en detaljert forklaring som på en rekke områder styrkes av objektive bevis.
  • Eirik Jensen nekter for alt, og det er ikke lagt frem for retten håndfaste, tekniske bevis som uten tvil beviser hans skyld.

Aktoratet mener likevel bevisene er sterke nok til 21 års fengsel for Jensen. Forsvarerne mener full frifinnelse er det eneste riktige resultat.

Dommerne fikk høre to helt forskjellige forklaringer - Jensen mente hans over 20 år lange kontakt med Gjermund Cappelen var en helt ordinær kontakt mellom en politimann og dennes informant/kilde.

Cappelen mener derimot at Jensen var en viktig samarbeidspartner i politiet, som fikk 500 kroner pr. kilo hasj som med hans hjelp ble smuglet inn i landet.

Får Cappelen strafferabatt?

Hasjsmugleren Gjermund Cappelen har erkjent at han har drevet som en av landets største importører av hasj - og at han fortjener straff.

Påstanden fra statsadvokat Lars Erik Alfheim var 18 års fengsel, mens Cappelen selv mener han fortjener betydelig større strafferabatt for sitt samarbeid.

Les også

Plausible forklaringer

I løpet av rettssaken forklarte 122 vitner seg. De seks dommerne må ta stilling til tusenvis av små og store beviser og indisier.

Hvordan skal omfattende kontakt og SMS-utveksling mellom Cappelen og Jensen skal tolkes: Var det «kodespråk» for å skjule informanten, eller var det signal fra politimannen Jensen om at «kysten var klar» for å smugle en ny, stor hasjlast inn i landet?

Dette er bevisene

Det meste av bevisførselen i retten var knyttet til disse hovedpunktene:

  • Oppussing av badet: Var det Cappelen som betalte for Jensens bad på småbruket i Eidsvold?
  • Et stort antall tekstmeldinger: Var det blomsterspråk og normalt kontakt mellom politimann og kilde, eller avtaler om hasj- og pengeleveranser?
  • Store kontantbeløp: Det var stadige innskudd på Jensens konto - flere av dem gjort dagen etter at han hadde møtt Cappelen. Stammet pengene fra bil- og MC-salg, småjobbing eller arv - slik Jensen har forklart - eller var det betaling fra Cappelen?

Påtalemyndigheten mener Jensen hadde et stort overforbruk - og at dette overforbruket var penger han fikk av Gjermund Cappelen.

Hvor troverdig er Gjermund Cappelens forklaring? Det spørsmålet er sentralt i dommernes vurdering. Foto: Dan P. Neegaard

Troverdigheten til de to tiltalte kommer også til å stå sentralt i dommernes vurdering. Det vil kunne ha stor betydning på de mange områdene hvor det ikke finnes objektive bevis.

Hvis dommerne mener at Jensen har forklart seg bevisst uriktig og finner det bevist at ting ikke var slik han har forklart, kan det være knusende for troverdigheten. Derm vil hans forklaring på en rekke andre områder heller ikke tillegges vekt.

Mobiltelefon forsvant

Et viktig bevis som kunne ha bidratt til å avkrefte mistanken mot Jensen, eller styrke mistanken mot ham, er sporløst borte.

– Den telefonen jeg kommuniserte med Cappelen på, den er borte. Det kan jo synes at jeg har forsøkt å fjerne bevis. Det er en rutine som alle informantbehandlere gjør. Simkort knekkes og telefoner kastes, forklarte Jensen i retten.

Han husket ikke når, hvor eller hvordan han kastet eller knuste telefonen, som ville vært full av bevis.

Dommerne har fått høre en rekke vitneprov om Jensen: Den ene dagen ble han skamrost av kolleger, mens andre kolleger neste dag kom med sterk kritikk av Jensen både som fagmann og som kollega.

Uansett utfall i Oslo tingrett mandag, kommer saken til å bli anket videre til Borgarting lagmannsrett fra en av partene.

Publisert: