Voldtektsetterforskningen skal evalueres

Riksadvokaten har besluttet at alle statsadvokatembeter i Norge skal evaluere etterforskningen av én voldtektssak hver, skriver VG.

BER OM UNDERSØKELSER: Før jul sendte riksadvokat Tor-Aksel Busch et brev til statsadvokatene der han blant annet ba om særlig evaluering av saker der det har vært en tidligere relasjon mellom mistenkte og fornærmede. NTB scanpix

NTB

Før jul sendte riksadvokat Tor-Aksel Busch et brev til statsadvokatene der han blant annet ba om særlig evaluering av saker der det har vært en tidligere relasjon mellom mistenkte og fornærmede, ifølge VG. Eksempler på slike saker er festrelaterte voldtekter, der bevissituasjonen er krevende.

– Vi antar at det er mest å lære av å se nærmere på akkurat disse, sier førstestatsadvokat Terje Nybøe hos Riksadvokaten.

– Dette saksfeltet er krevende og vanskelig. Både politi og påtalemyndighet har hatt fokus på disse sakene i flere år, men vi jobber alltid med å gjøre kvaliteten bedre, legger han til.

I fjor kartla VG 4.213 ferdigbehandlede voldtektssaker i perioden 2015 til 2017. Av disse endte kun 614 med rettssak, noe som utgjør 14,6 prosent.

Hele 3.526 av sakene som er inkludert i kartleggingen, ble henlagt, noe som tilsvarer 83,7 prosent. Av disse ble 2.094 henlagt fordi påtalemyndigheten mente bevisene ikke var gode nok til en fellende dom.