NOAS svært kritisk til Listhaugs asylforslag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener Justis- og beredskapsdepartementets forslag til innstramming i asylpolitikken kan få svært alvorlige følger for mange mennesker, og i verste fall bryte med internasjonal rett.

  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

— Man ser jo hvilken vei det går. Regjeringen ønsker å bruke tid og energi på å sende et signal om at Norge er et dårlig land å komme til, istedenfor å ta vare på de menneskene som er her og skal integreres for å klare seg i det norske samfunnet, uttaler juridisk seniorrådgiver i NOAS, Andreas Furuseth, til NTB.

Tirsdag la innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) frem et forslag som skal stramme ytterligere inn på den norske asylpolitikken.

I det 150 sider lange dokumentet foreslår regjeringen blant annet å begrense visumfriheten, holde mulighetene åpen for å sende asylsøkere med midlertidig opphold tilbake til hjemlandet, samt skjerpe kravene til integrering og familiegjenforening.

- Kan bryte folkeretten

Blant regjeringens forslag er et krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted.

— Dette er en alvorlig innstramming. I verste fall bryter den med internasjonal rett og kan få mennesker til å reise tilbake og utsette seg for den faren de har fått vedtak om at de er beskyttet fra, sier Furuseth.

Han reagerer også på regjeringens forslag om å begrense visumfriheten for asylsøkere, som innebærer at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling av sin asylsøknad i Norge, kan bortvises fra grensen.

— Hvis dette forslaget stemmes igjennom og man bortviser mennesker uten behandling, som kanskje har rett til beskyttelse, vil det være i direkte strid med folkeretten, hevder han.

Politiske brikker

Furuseth mener det er rimelig av regjeringen å innføre tiltak som skal hindre at mennesker som ikke har krav på beskyttelse søker asyl i Norge. Likevel påpeker han at det er uheldig hvis tiltak mot asylsøkere som har krav på beskyttelse blir brukt til å skremme bort andre håpefulle.

— Det er svært alvorlig at politikerne bruker straffetiltak som vil gjøre hverdagen vanskeligere for en rekke asylsøkere som har krav på beskyttelse, til å sende et signal til dem som ikke har krav om at det er vanskelig å få opphold her. De blir brikker i et politisk spill, påpeker han.

Rådgiveren mener også at kravet til å skaffe seg egen bolig og jobbe i minst tre år før man får permanent oppholdstillatelse vil gå ut over en stor gruppe mennesker som ikke har forutsetninger til å møte slike krav grunnet fysiske eller psykiske lidelser.

Integreringsproblem

I tillegg fremhever Furuseth Listhaugs uttalelser om å fjerne det «utvidede flyktningbegrepet» som ble innlemmet i utlendingsloven i 2008, og mener forslaget kun vil lure Frps velgere.

— Her har du en gruppe mennesker som ikke lenger vil defineres som flyktninger, men som likevel har krav på opphold. Hvordan skal Frp forklare det for sine velgere? Disse menneskene vil kun miste rettigheter ved å miste flyktningstatus, men en stor andel av dem har grunnlag for å bli likevel, sier Furuseth.

Leder i Advokatforeningens Rettssikkerhetsutvalg, Arild Humlen, er enig med NOAS og mener Sylvi Listhaugs forslag om å fjerne det «utvidede flyktningbegrepet» vil svekke integreringen i Norge.

— Forslaget vil definitivt svekke integreringen, uttaler Humlen til NTB.

I dag får en firedel av flyktningene i Norge opphold, selv om de ikke er forfulgt, og denne gruppen kan nå risikere å miste rettigheter til pensjon, utdanningsstipend og overgangsstønad.

Publisert: