- Her er klimamytene

Er du blant dem som tror klimaendringene ikke er menneskeskapte? Her kan du lese forskernes motargumenter.

Publisert:

Det er Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter for klimaforskning og met.no som har gått sammen for å rydde opp i mytene og misforståelsene om klimaet.

Les alle argumentene her.

En rekke forskere har tatt for seg 17 vanlige påstander i klimadebatten, og argumentert for hvorfor de ikke stemmer.

Her er noe av det de tar for seg:

  • I steinalderen skyldes det varme klimaet at jorden var nærmere solen om sommeren. Det samme er ikke tilfellet i dag, mener forskerne. Derfor kan steinalderen ikke brukes som argument for at den globale oppvarmingen er en naturlig variasjon.
  • Selv om gjennomsnittstemperaturen på jorden ikke har økt de siste ti årene, betyr det ikke at det ikke blir stadig varmere. Temperaturen stiger nemlig ikke uavbrutt selv om opphopningen av CO2 i atmosfæren øker.
  • Noen hevder at de menneskelige CO2-utslippene er for små til å påvirke klimaet. Ifølge forskerne er dette ikke riktig. De naturlige utslippene tar del i et kretsløp der utslipp og opptak er i balanse. De menneskeskapte utslippene kommer i tillegg og forrykker denne balansen.

I tillegg til dette tar forskerne blant annet for seg fakta og myte om smelting versus økning av isen i Antarktis. Les mer her.

Mediedebatt

— Bakgrunnen for at vi begynte å jobbe med dette, var at debatten om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke dukket opp igjen. Det er vanskelig for våre forskere å bruke mye av tiden sin på å svare på innlegg i avisene. Derfor valgte vi å sammenfatte påstandene, sier Jill Johannessen som er informasjonsrådgiver ved Bjerknessenteret.

Carl I. Hagen skrev blant annet et innlegg der han trakk i tvil FNs klimapanel. Les svaret til professor Eystein Jansen her.

Sammen med Tove Kolset fra Cicero tok Jill Johannessen initiativet til å samle mytene og faktane.

— Det er veldig mye som kommer fram i mediene når det gjelder klima. Mange av dem som uttaler seg om dette har helt andre hovedområder i forskningen sin, sier Johannessen.

Forskerne som har bidratt er positive til å skrive kort og lett forståelig.

— På sikt ser vi behovet for å gjøre dette mer dyptpløyende med litteraturhenvisninger, sier Jill Johannessen.

Lurer du på noe om klima? Spør vårt klimapanel!

Tror du klimaendringene er menneskeskapte? Si din mening i kommentarfeltet under!

VARM ELLER IKKE? Nå har klimaforskere tatt for seg 17 vanlige påstander i klimadebatten, og argumentert for hvorfor de ikke stemmer.

Publisert: