Utslippene til værs igjen

Durban (bt.no): De globale utslippene av klimagasser nådde historiske høyder i 2010. Den atmosfæriske konsentrasjonen av CO2 er på det høyeste nivået som er målt de siste 800.000 årene.

Publisert: Publisert:

FORURENSING: Bildet viser pipene fra en kraftstasjon ved Avedoere Holme utenfor København. Foto: SCANPIX

Det viser en ny studie som i dag blir publisert i det vitenskapeligetidsskriftet Nature Climate Change. Tallene blir offentliggjort samtidig som forhandlingenepå klimatoppmøtet i Durban går inn i den andre og avgjørende uken, et møtestatsminister Jens Stoltenberg frykter skal ende med kollaps.

Etter en kortvarig dupp i utslippene som følge av finanskrisen i2008/2009, pekte kurven rett til værs igjen i 2010 med en vekst på 5,9 prosent.Den sørafrikanske storbyen Durban som i disse dager er vertskap forklimaforhandlere fra over 190 land, er et bilde på situasjonen med hurtigøkonomisk vekst og tilhørende økning i utslippene av drivhusgasser fra både ensvulmende bilpark og industri på høygir.

Les også

[No available link text]

Lokomotivene

— Denkraftige utslippsøkningen i fjor skyldes i første rekke den økonomiske veksteni mange store utviklingsland. Dessuten skjøt mange regjeringer i kriserammedeland store beløp inn i økonomien for å holde hjulene i gang, sier Glen Petersved CICERO Senter for klimaforskning, som har vært med i det internasjonale forskerteametbak studien.

Denatmosfæriske konsentrasjonen av CO2 er nå på 389 ppm (parts per million), dethøyeste nivået som er målt de siste 800.000 årene.

Kortvarig nedgang

I løpet av2010 vokste de globale CO2-utslippene med nær seks prosent. Det tilsvarer rundt1,9 gigatonn CO2, som er det samme som India og Russlands samlede årligeutslipp. Dette er det kraftigste hoppet i utslipp siden 2003. I snitt har deglobale utslippene økt med 3,1 prosent årlig siden 2000.

Forskernehar studert hvordan CO2-utslippene siden 1960 er blitt påvirket av storepolitiske og økonomiske hendelser, for eksempel Sovjetunionens fall ogoljekrisene i 1973 og 1979.

Mens fleretidligere økonomiske kriser førte til mer langvarige reduksjoner iCO2-utslippene, bragte krisen i 2008-09 bare en kortvarig nedgang.

— Haster med utslippstak

- Hvordanvil den nåværende økonomiske krisen i mange vestlige land påvirke utslippene?

— Deter vanskelig å svare på. Den nåværende krisen i EU og USA har en mer sakte ogsnikende karakter. Ingen ser ut til å vite hva som kommer til å skje, hvorlangvarig krisen blir eller om vi kommer til å oppleve en ny resesjon. Sliksituasjonen er i øyeblikket har jeg imidlertid vanskelig for å tro at vi kommertil å oppleve noen nedgang i utslippene i 2011. Jeg tror det er mer sannsynligmed en økning på rundt tre prosent, sier Peters.

I likhetmed forskerkollegene bak studien, mener han det haster å få på plass etutslippstak. En rekke studier viser at temperaturøkningen kan bli fire grader i2100 hvis veksten fortsetter på dagens nivå.

- Hva blirkonsekvensene hvis verdens politiske ledere utsetter en bindende avtale somførst vil tre i kraft fra rundt 2020?

— Resultatetvil bli at det blir nær umulig å nå togradersmålet, det mest sannsynlige vilbli en temperaturøkning på minst tre grader i slutten av dette århundret, sierPeters.

Denmanglende fremdriften i det internasjonale klimaarbeidet gjør at han er liteoptimistisk.

— Slik detnå ligger an, beveger vi oss i gal retning, sier Peters.

Kommentarer? Bruk kommentarfeltet under!

Publisert: